بروز رسانی 
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer

بی پروا ترین میشوم آنروز که دستانم فاتح

بی پروا ترین میشوم آنروز که دستانم فاتح

بی پروا ترین میشوم
آنروز که دستانم فاتح
جغرافیای آغوشت شوند
ولبانم غزلخوان
چشمان آسمانیت...


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم

ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم

...
ای خوشا روزا که ما معشوق را مهمان کنیم
دیده از روی نگارینش نگارستان کنیم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
. E . SH .Engineer
آروم و عادیآروم و عادی
. E . SH .Engineer

من شاعرم و تنها ثروتم ،دفتر شعرم وچشم‌های قشنگ توست.!

من شاعرم و تنها ثروتم ،دفتر شعرم وچشم‌های قشنگ توست.!

من شاعرم و تنها ثروتم ،دفتر
شعرم وچشم‌های قشنگ توست..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
SASHA→SARAB
SASHA→SARAB

بشکن دلم که رایحه ی درد بشنوی کس

بشکن دلم که رایحه ی درد بشنوی

کس از درون شیشه، نبوید گلاب را

اسرار سبزواری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
"Ɓιϳλπ"
آروم و عادیآروم و عادی
"Ɓιϳλπ"

کسانی که نمی خواهند به عقایدشان شک کنند، متعصبند!

کسانی که نمی خواهند به عقایدشان شک کنند، متعصبند!

کسانی که نمی خواهند به عقایدشان شک کنند، متعصبند!

کسانی که می ترسند به عقایدشان شک کنند، برده اند!

و کسانی که نمی توانند به عقایدشان شک کنند، احمقند!


# برتراند راسل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید