بروز رسانی 
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ـــــــــــــــــــــــ تو را از همین لحظه ڪه دیگر

ـــــــــــــــــــــــ تو را از همین لحظه ڪه دیگر

ـــــــــــــــــــــــ
تو را
از همین لحظه ڪه دیگر ندارمت
بیشتر دوست دارم ..!!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ــــــــــــ در حریم ناز

ــــــــــــ در حریم ناز

ــــــــــــدر حریم ناز عشقت ڪیش چشمانت شدم
می شوم مات رخت ؛ چون شاه را گم ڪرده ام
در هواے عشق تو در انعڪاس دیده ات
می نشینم تا ابد ؛ چون راه را گم ڪرده ام
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Forogh59
Forogh59

🔷🔷🔸🔸🔷🔷 🌀اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه

🔷🔷🔸🔸🔷🔷 🌀اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه

🔷🔷🔸🔸🔷🔷

🌀اگر نمی توانی بلوطی بر فراز تپه ای باشی،بوته ای در دامنه ای باش 👈🏽ولی بهترین بوته ای باش که در کناره راه می روید...
🌀اگر نمی توانی درخت باشی،بوته باش
🌀اگر نمی توانی بوته ای باشی،علف کوچکی باش و چشم انداز کنار شاه راهی را شادمانه تر کن...
🌀اگر نمی توانی نهنگ باشی،فقط یک ماهی کوچک باش👈🏽ولی بازیگوش ترین ماهی دریاچه!

🔷همه ما را که ناخدا نمی کنند،ملوان هم میتوان بود.
در این دنیا برای همه ما کاری هست،کارهای بزرگ و کارهای کمی کوچکتر◀️و آنچه که وظیفه ماست،چندان دور از دسترس نیست.

🌀اگر نمی توانی شاهراه باشی،کوره راه باش
🌀اگر نمی توانی خورشید باشی،ستاره باش
👈🏽با بردن و باختن اندازه ات نمی گیرند
هر آنچه که هستی،بهترینش باش!

نظرات برای این پست غیر فعال است
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ـــــــــــــــــــــــ اینجا هواے ساحل

ـــــــــــــــــــــــ اینجا هواے ساحل

ـــــــــــــــــــــــاینجا هواے ساحل و دریا گرفته است
اینجا بدون تو دل دنیا گرفته است..

وقتی شبانه می روے و در منی هنوز
وقتی چراغ روشن شبها گرفته است..

دیدم گلوے شعر پر از بغض و گریه است
دیدم چقدر خانه ےِ بی ما گرفته است..

دیدم هوا و بارش و ابر و تگرگ و شب
از پشت شیشه چون منِ تنها گرفته است..

دیدم قلم دوباره هواے غزل گرفت
با واژه هاے من دل شبها گرفته است..

گفتم چه میشود ڪه ببینم تو را همین!
مجنون بیا ڪه خانه ے لیلا گرفته است..

باید غزل شوے ڪه بدانی نبودنت
شعرے دوباره از دل شیدا گرفته است....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

‌ ــــــــــــــ جایی براے گُم

‌ ــــــــــــــ جایی براے گُم


ــــــــــــــ


جایی براے گُم شدنم باش
آغوشِ مخفی‌اے وسطِ جنگ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
طهورا
مهربونمهربون
طهورا

جول_اوستین زندگی شما همواره به همان سمتی می رود

جول_اوستین زندگی شما همواره به همان سمتی می رود

جول_اوستین
زندگی شما همواره به همان سمتی می رود
که همواره به آن می اندیشید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Elham_harmoni
خوشتیپخوشتیپ
Elham_harmoni
Elham_harmoni

Elham_harmoni

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Elham_harmoni
خوشتیپخوشتیپ
Elham_harmoni
Elham_harmoni

Elham_harmoni.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Najla
آروم و عادیآروم و عادی
Najla

ــــــــــــــ من شاعر نیستم

ــــــــــــــ من شاعر نیستم

ــــــــــــــمن شاعر نیستم
من تنها ڪلماتی را می دانم
ڪه نام تو را دارد
و آنها را ردیف می ڪنم به نشانه تو!
شب را دوست دارم چون آغوش تو را دارد
صبح را دوست دارم چون بیدارے تو را دارد
از رنگهایی خوشم می آید
ڪه رنگ چشمان توست رنگ آرامش تو
من شاعر نیستم
تنها ڪلماتی را
ڪه به تو ربط دارد می شناسم.
و آنها را ڪنار هم می گذارم
تا دیگران بخوانند و عاشق شوند.!!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ❣

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید