به گروهـ ─═हई╬ کافه بارانی ╬ईह═─ خوش اوᓄـدیــد
____________________________________________

[ᓄـهـــᓄ پست و لایــڪ و نشر نیــست
ᓄـهـــᓄ حضور ᓘـودتونهـ
گروهـ برایـ دور هـــᓄ جـᓄـع شدטּ دوستاטּ هــست
اـᓄـیــدوارᓄ ڪنار هـــᓄ لحظات ᓘـوشیـ داشتهـ باشیـــᓄ
** هر کسی که پایه مدیریت هست؛ به مدیران گروه اعلام کنه**
بروز رسانی 
chemist at irost
chemist at irost

از هرچه که آن خوشست نهی است مدام تا ره

از هرچه که آن خوشست نهی است مدام تا ره

از هرچه که آن خوشست نهی است مدام
تا ره نزند خوشی از این مردم عام
ورنه می و چنگ و روی زیبا و سماع
بر خاص حلال گشت و بر عام حرام
جان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
بهار
بهار

جنبه محبت نداریم ظرفیتمان که تکمیل شد غرورمان سرریزمیشود

جنبه محبت نداریم ظرفیتمان که تکمیل شد غرورمان سرریزمیشود

جنبه محبت نداریم
ظرفیتمان که تکمیل شد
غرورمان سرریزمیشود
و سِیل بی تفاوتیمان
افرادمهربان راغرق میکند!
آرام که گرفتیم
هاج و واج دنبال محبت میگردیم
آدمهای عجیبی هستیم!

مشاهده همه ی 10 نظر
alimoradishah
alimoradishah

پسره: من تا ۲۵ سالم نشه ازدواج نمیکنم دختره: منم

پسره: من تا ۲۵ سالم نشه ازدواج نمیکنم
دختره: منم تا ازدواج نکنم ۲۵ سالم نمیشه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
alimoradishah
alimoradishah

بزرگترین گناه؟ شوهر نداشتن بزرگترین تفریح؟ شوهر سرکار گذاشتن

بزرگترین گناه؟ شوهر نداشتن
بزرگترین تفریح؟ شوهر سرکار گذاشتن
بزرگترین کار؟ شوهر تربیت کردن
بزرگترین شگفتی؟ شوهرعاقل دیدن
بزرگترین آرزو؟ داشتن مردی به اسم شوهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماهورکارا
لوسلوس
ماهورکارا
تقدیم کافه بارانی

ماهورکارا عشق ممنوع

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ماهورکارا
لوسلوس
ماهورکارا

کاش می دانستم از کدام گریه سر میرسی در ذهن

کاش می دانستم از کدام گریه سر میرسی در ذهن

کاش می دانستم از کدام گریه سر میرسی
در ذهن خودت مرتب مرور کن که بی قرارتم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید