زندگی نواخته شدن یک موسیقیست ..
اینکه شاد باشد یا غمگین ..

Tarkan GIF by Tarkanistan.

سازش کوک باشد یا نه ..
همه در اختیار توست ..


Tarkan | Hop De | Cool Animated Gif Photo by Tarkanistan
نوازنده و خواننده اش تویی ..
صحنه از آن توست ..

And Megastar Tarkan! Very Sexy 15 GIF - I'm onedio.co

بروز رسانی 
maral...
آروم و عادیآروم و عادی
maral...

مهمـ نیسـ✋🏻مُسافِر باشھ یا نَھ😕بَندِ کَفشاشـو بَستھ باشھ👟دوسِتـ داشتھ باشھ یا

مهمـ نیسـ✋🏻
مُسافِر باشھ یا نَھ😕
بَندِ کَفشاشـو بَستھ باشھ👟
دوسِتـ داشتھ باشھ یا نھ❤️
سَهمـ تو باشھ یا نھ👫
تو دلـ نَبند✋🏻
تو در عینـ لِطافَتـ😌
سَنگ باشـ!😉
تا وَختیـ رَفتـ😞
از هَمـ نَپاچیــ😇
خورد نَشیـ😃
نَشکنیـ😏
دوستِـ مَنـ😌
 هَر کَسیـ کھ پا دارَد میرود☹️

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥™ZAR™♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥™ZAR™♥

دلتنگی خیابان شلوغیست ، که تو در میانه اش ایستاده باشی

دلتنگی خیابان شلوغیست ، که تو در میانه اش ایستاده باشی ،  

ببینی می آیند و می روند و تو همچنان ، ایستاده باشی ! ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥™ZAR™♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥™ZAR™♥

به حرمت نان و نمکي که با هم خورديم نان را تو

به حرمت نان و نمکي که با هم خورديم 

نان را تو ببر که راهت بلند است و طاقتت کوتاه 

نمک را بگذار براي من 

که مي خواهم اين زخم هميشه تازه بماند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥™ZAR™♥
آروم و عادیآروم و عادی
♥™ZAR™♥

چقدر دلم ميخواهد نامه بنويسم تمبر و پاکت هم هست

چقدر دلم ميخواهد نامه بنويسم

تمبر و پاکت هم هست

و يک عالمه حرف

کاش کسي جايي منتظرم بود … 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید