امــــــــــــــضاء : )))))))

خبـ اصلا پستـ و نشر و لایکـ و ... مهم نیستـ
رتبه گروه اصلا مهم نیستـ
تنها چیزی که مهمه مهربونیه و لبخند رو گونه های شماستـ
پس اگه حس کردی میتونی رو لبـ دوستاتـ لبخند بیاری کنارمـ باش... دستتمـ میبوسم
بروز رسانی 
︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

چنانچه فرصت دارید زندگی شادی تجربه کنید آن

چنانچه فرصت دارید زندگی شادی تجربه کنید 
 آن

چنانچه فرصت دارید زندگی شادی تجربه کنید

آن را به یک هدف گره بزنید نه افراد یا چیزها

“آلبرت انیشتین”

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید