لحظه  بروز رسانی 
-mila-
-mila-

هیچ وقت چیزی نشده که میخاستیم

هیچ وقت چیزی نشده که میخاستیم

هیچ وقت چیزی نشده که میخاستیم .

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فرشته
فرشته

من ندانم زِ نگاهِ تو چـه خوانـدم اما دانم این

من ندانم زِ نگاهِ تو چـه خوانـدم اما دانم این

من ندانم زِ نگاهِ تو چـه خوانـدم اما
دانم این چشم همان قاتلِ دلخواهِ من است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤️Sadaf ❤️خـلـــــوتـــــ دلــــ
❤️Sadaf ❤️خـلـــــوتـــــ دلــــ
پست شماره 320665761 از ❤️Sadaf ❤️خـلـــــوتـــــ دلــــ

.

خـلـــــوتـــــ دلــــ
مشاهده همه ی 5 نظر