بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD

ﺩﻟــــــــــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ، 
 ﺳـــــــــــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــــــــــﺎﻻ !.. 
 ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺵ. ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺰ ﺍﺳﺖ .. 
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ، ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﺩﯾﺶ، ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺑﻮﺩ… 
 ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ. 
 ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ،ﺭﻧﺠﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺮ !.. 
 زمين گرد است !!!!........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@mehrdad-20-14

sc1uem5sdihqy7igq2r8.jpg

هنوز دلخوشم به
«خدا نگهدارت»


اگر نمی خواستی برگردی
اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد
!


مشاهده همه ی 10 نظر
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD

ﺗﻌﻬﺪ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺣس ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ

ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍت ﺗﻨﮓ میشه

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻣﻀﺎﺀ بشه ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯽﺍﺭﺯﺵ ﯾﺎ نه

ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪن ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﻤوندن

ﻋﺸﻖ ﺍگه ﻋﺸﻖ ﺑﺎشه

ﺍصلش ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪﺍﯼ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ

ﺗﻮﯼ ﺩل
توى قلب
توى عقل
توى روح
.
.
❤❤❤❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD
0.902790001285827548_0027.gif

برای شماست ماهی خانوم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD

اگر دهکده ای بسوزد همه دودش را میبینند؛ امااگر قلبی بسوزد هیچکس حتی شعله اش رانمیبیند ؛پس میسوزم به عشق کسی که هیچوقت سوختنم را ندید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD
LOVE-aksneveshteh.jpg


مشاهده همه ی 1 نظر