لحظه  بروز رسانی 
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD

ﺩﻟــــــــــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ،  ﺳـــــــــــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــــــــــﺎﻻ !.  ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ

ﺩﻟــــــــــــــــــﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ، 
 ﺳـــــــــــــــﺮﺕ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮ ﺑـــــــــــــﺎﻻ !.. 
 ﺗﻼﻓﯽ ﻧﮑﻦ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻧﺰﻥ ، ﺷﺮﻣﮕﯿﻦ ﻧﺒﺎﺵ. ﺣﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ ؛ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺗﯿﺰ ﺍﺳﺖ .. 
ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﺩﻝ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺁﺩﻣﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺩﻟﺪﺍﺭﺕ ﺑﻮﺩ ﺯﺧﻤﯽ ﮐﻨﯽ ، ﻣﺒﺎﺩﺍ ﮐﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻨﯽ ﺭﻭﺯﯼ ﺷﺎﺩﯾﺶ، ﺁﺭﺯﻭﯾﺖ ﺑﻮﺩ… 
 ﺻﺒﻮﺭ ﺑﺎﺵ ﻭ ﺳﺎﮐﺖ. 
 ﺑﻐﻀﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﻦ،ﺭﻧﺠﺖ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺗﺮ !.. 
 زمين گرد است !!!!........

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@mehrdad-20-14

هنوز دلخوشم به «خدا نگهدارت» اگر نمی خواستی برگردی اصراری

sc1uem5sdihqy7igq2r8.jpg

هنوز دلخوشم به
«خدا نگهدارت»


اگر نمی خواستی برگردی
اصراری نبود که خدا مرا نگه دارد
!


مشاهده همه ی 10 نظر
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD

ﺗﻌﻬﺪ ﺩﺍﺷﺘﻦﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺣس ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ

ﺗﻌﻬﺪ ﺩﺍﺷﺘﻦ
ﻋﻤﯿﻖﺗﺮﯾﻦ ﺣس ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ

ﺍﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪﻭﻧﯽ ﺳﻬﻢ ﮐﺴﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ

ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯽ ﺗﻮﯼ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺰﺭﮔﯽ
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺑﺮﺍت ﺗﻨﮓ میشه

ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺍﻣﻀﺎﺀ بشه ﺗﻮﯼ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﯽﺍﺭﺯﺵ ﯾﺎ نه

ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﻣﻀﺎﺀ ﺷﺪن ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﻧﻤوندن

ﻋﺸﻖ ﺍگه ﻋﺸﻖ ﺑﺎشه

ﺍصلش ﺟﺎﯼ ﺩﯾﮕﻪﺍﯼ ﺳﻨﺪ ﺧﻮﺭﺩﻩ

ﺗﻮﯼ ﺩل
توى قلب
توى عقل
توى روح
.
.
❤❤❤❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD

تو میروی …اما بدان چیزی عوض نمی شودپای ما تا ابد

تو میروی …
اما بدان چیزی عوض نمی شود
پای ما تا ابد گیر است …
من و تو
شریک جرم یک مشت خاطره ایم 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD

برای شماست ماهی خانوم

برای شماست ماهی خانوم

برای شماست ماهی خانوم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD

اگر دهکده ای بسوزد همه دودش را میبینند؛ امااگر قلبی بسوزد

اگر دهکده ای بسوزد همه دودش را میبینند؛ امااگر قلبی بسوزد هیچکس حتی شعله اش رانمیبیند ؛پس میسوزم به عشق کسی که هیچوقت سوختنم را ندید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
DAVOOD
گرفتارگرفتار
DAVOOD
پست شماره 303455320 از DAVOOD


مشاهده همه ی 1 نظر