افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
گروه دفاع صرفا برای مطالبی در رابطه با دفاع مقدس و موضوع های مرتبط میباشد
لذا از ارسال مطالب طنز - عاشقانه - ادبی و امثالهم جددا خودداری کنید .


در صورت مشاهده مطالب غیر از موضوع گروه , مدیران قادر به حذف مطلب
خواهند بود و در صورت تکرار قادر به مسدود کردن کاربر از گروه و سایت خواهند بود .


بروز رسانی 
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
در نعمت‌هاى خدا بیندیشید اما درباره ذات خدا نیندیشید.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
درباره خلق بیندیشید و درباره خالق میندیشید که به کنه ذات او نتوانید رسید.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
درباره خلق تفکر کنید و درباره خدا تفکر مکنید که هلاک خواهید شد.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
در همه چیز بیندیشید ولى در ذات خدا میندیشید.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
شش چیز را براى من تعهد کنید تا بهشت را براى شما تعهد کنم، وقتى که یکى از شما سخن گوید دروغ نگوید و هنگامى که وعده دهد تخلف نکند و وقتى امانت به او سپارند خیانت نکند، دیده خود را ببندید و دست خود را نگه دارید و عورت خود را محفوظ دارید.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
به وسیله دشمنى گناهکاران به خدا نزدیک شوید و با آنها با چهره هاى عبوس دیدار کنید و خشنودى خدا را در ناخشنودى آنها بجویید و به وسیله دورى از آنها به خدا تقرب جویید.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
کمال نیکى آن است که در نهان همان کنى که آشکارا میکنى.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
زمین را مسح کنید که نسبت به شما نیک است.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
در کار دانش یار همدیگر باشید و دانش خود را از یک‌دیگر پوشیده مدارید که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
░M░o░h░a░m░m░a░d░
░M░o░h░a░m░m░a░d░

پیامبر اکرم صلّى الله علیه و آله فرمودند:
ازدواج کنید تا عده شما بسیار شود زیرا من در روز رستاخیز به فزونى شما بر امتهاى دیگر افتخار مى‌کنم.

منبع: راسخون ( https://rasekhoon.net/hadith/page144 )

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید