لحظه  بروز رسانی 
DELARAM
شادشاد
DELARAM

کثیف ترین چاپلوسی زمانی است که مردی یا زنی به خاطر

کثیف ترین چاپلوسی

زمانی است

که مردی یا زنی به خاطر

طبیعی ترین نیازش

به معصومی بگوید

دوستت دارم

fn0hu87hnn3c3o50iyzn.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
DELARAM
شادشاد
DELARAM

اینجا زمین استزمین گرد استتویی که مرا دور زدیفردا به خودم

اینجا زمین است

زمین گرد است

تویی که مرا دور زدی

فردا به خودم خواهی رسید .....

حال و روزت دیدنیست .................

مشاهده همه ی 1 نظر
DELARAM
شادشاد
DELARAM
مشاهده همه ی 6 نظر
DELARAM
شادشاد
DELARAM
مشاهده همه ی 9 نظر
DELARAM
شادشاد
DELARAM

دلتنگم ولی ارزوی برگشت به گذشته رو ندارم وسط یه عالمه

دلتنگم ولی ارزوی برگشت به گذشته رو ندارم وسط یه عالمه خوشی نابود شدم همین از اون موقع چشمام اینجوری شدن فقط غم توشون هیوداس ای خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چاکرتم بازم جای شکرش باقیه

مشاهده همه ی 2 نظر
DELARAM
شادشاد
DELARAM

مـَردی که عـَطر ِ / تو / را زده بود

مـَردی که عـَطر ِ / تو / را زده بود

مـَردی که عـَطر ِ / تو / را زده بود -

در خیابان از کـنارم گذشـت …

و این یعنے : قـتل ِ غیر ِ عمد …

مشاهده همه ی 1 نظر