http://static.cloob.com/public/user_data/gen_theme/496/1485963_photo_top.gif

jy86w75ybhtyr2cz0z2.gif
بروز رسانی 
hasti
شادشاد
hasti

هرگز نمیتوان  گل زخم های خاطره ای را از قلب کَند

هرگز نمیتوان 

گل زخم های خاطره ای را از قلب کَند.

که در این سیاه قرن،

بی قلب زیستن

آسان تر است ز بی زخم زیستن

قرنی ست که قلب هر انسان

چندین هزاربار

کوچکتر است

از زخم های مزمن و رنجی که میکشد....

#نصرت-رحمانی

مشاهده همه ی 4 نظر
مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

بَـــعضیـآم هَمیــشِه تـو زِنـבِگــیـم بَـرآم مِـثـل בَســتـه صَنـבَلـی ســیـنَـمـآ بـوבَל

76449_Crazy_Girl.jpg
بَـــعضیـآم
هَمیــشِه تـو زِنـבِگــیـم بَـرآم
مِـثـل בَســتـه صَنـבَلـی ســیـنَـمـآ بـوבَלּ゜*かわいい*゜ のデコメ絵文字
آخَرِش نَفِهمـیـבیم مـآل مَـלּ بـوב یـآ بَغَـل בَستیـم :| *゜。・可愛い*゜。・ のデコメ絵文字

مشاهده همه ی 30 نظر
Kimia farhadi
عاشقعاشق
Kimia farhadi

در من يك تيمارستان وجود دارديك تيمارستان با هفتاد تختخواب.هفتاد تختخواب

در من يك تيمارستان وجود دارد
يك تيمارستان با هفتاد تختخواب...
هفتاد تختخواب با هفتاد ديوانه
و سخت ترين كار دنيا را من ميكنم
زمانيكه از من ميپرسند: خوبی؟؟!
و من بايد يك تيمارستان هفتاد تختخوابی را آرام كنم و با
متانت صادقانه ای بگويم
بله امروز "خيلی خوبم"!!!!

پویان اوحدی

مشاهده همه ی 8 نظر
Kimia farhadi
عاشقعاشق
Kimia farhadi

‌‌دیر شده، می دانم!باید بیایمباران را در چشم هایتبند بیاورم؛ به

‌‌
دیر شده، می دانم!
باید بیایم
باران را در چشم هایت
بند بیاورم؛

به قلبت نفوذ کنم و
خاطره ی سالها تنهایی ات را 
پاک کنم!

باید هر چه عشق دارم 
به پایت بریزم
بعد از تو 
هیچ حسی به درد من نخواهد خورد...

مینا آقازاده

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Kimia farhadi
عاشقعاشق
Kimia farhadi

کاش تو به جای من بودیتا می فهمیدی که دوست داشتنتچه

کاش تو به جای من بودی
تا می فهمیدی که دوست داشتنت
چه کار سخت و فرساینده ای است
کاش من به جای تو بودم
تا طعم این همه دوست داشتن را می چشیدم 

آزدمیرآصف

مشاهده همه ی 3 نظر