..
بروز رسانی 
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ا لسلا م ای ا مید د لها ی عا رفا

ا لسلا م ای ا مید د لها ی عا رفا

ا لسلا م ای ا مید د لها ی عا رفا ن
السلام ای الگوی سا لکا ن وپیروان

السلام ای خورشید حق ای نو رحق
السلام ای صراط حق ای میزان حق

السلام ای خا نه ات قلبهای مومنین
السلا م ا ی ر وح و جا ن مومنین

ا لسلا م ا ی رهبر و ا ی ر هنما
ا لسلا م ا ی مجری ا حکا م د ین

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

ا لسلا م ا ی بهشت ا و لیا ء

ا لسلا م ا ی بهشت ا و لیا ء

ا لسلا م ا ی بهشت ا و لیا ء

السلام ای هادی ومهدی وفرما نروا

ا لسلا م ا ی ملجا شیعیا ن

ا لسلا م ا ی پنا ه بی پنا ها ن

ا لسلا م ا ی آ یا ت قرآ ن کر یم

ا لسلا م ا ی محبو ب خدا ومومنین

نظرات برای این پست غیر فعال است
sadaf
sadaf

سلام دوستای عزیزم ظهر زیبای پاییزیتون بخیر😍🍁 دوستای

سلام دوستای عزیزم ظهر زیبای پاییزیتون بخیر😍🍁

دوستای گلم میخوام یه سایت معرفی کنم پر از مطالب جذاب و خوندنی درباره تاریخچه پرچم و فرهنگ کشورا شاید خیلیاتون بخواید بدونید که فرهنگ و پرچم کشورای دیگه و حتی کشور عزیزخودمون چجوری بوده و شکل گرفته پس حتما توصیه میکنم از این سایت با پراز مطالب جذاب و خوندنی بازدید کنید قطعا پشیمون نمیشیید🙊❤️
لینک مقالات👇👇
http://parchamsalami.com/category/%...D9%85/
http://parchamsalami.com/category/%...D9%87/
لینک سایت👇👇
http://parchamsalami.com
http://parchamsalami.com
🔴 توجه توجه 🔴
شما میتونید حتی از این سایت هرنوع پرچمی که میخواهید و با قیمت خییلییی خیلییی مناسب خریداری کنید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sadaf
sadaf

سلام دوستای عزیزم ظهر زیبای پاییزیتون بخیر😍🍁 دوستای

سلام دوستای عزیزم ظهر زیبای پاییزیتون بخیر😍🍁

دوستای گلم میخوام یه سایت معرفی کنم پر از مطالب جذاب و خوندنی درباره تاریخچه پرچم و فرهنگ کشورا شاید خیلیاتون بخواید بدونید که فرهنگ و پرچم کشورای دیگه و حتی کشور عزیزخودمون چجوری بوده و شکل گرفته پس حتما توصیه میکنم از این سایت با پراز مطالب جذاب و خوندنی بازدید کنید قطعا پشیمون نمیشیید🙊❤️
لینک مقالات👇👇
http://parchamsalami.com/category/%...D9%85/
http://parchamsalami.com/category/%...D9%87/
لینک سایت👇👇
http://parchamsalami.com
http://parchamsalami.com
🔴 توجه توجه 🔴
شما میتونید حتی از این سایت هرنوع پرچمی که میخواهید و با قیمت خییلییی خیلییی مناسب خریداری کنید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شعرمذهبی
شعرمذهبی

بیابرویم سوی خدا سوی خد ا ی خا لق خلق ها

بیابرویم سوی خدا سوی خد ا ی خا لق خلق ها

بیابرویم سوی خدا سوی خد ا ی خا لق خلق ها

بیابرویم سوی خدا سوی خدای زمانهاومکان ها

بیابرویم سوی خدا سو ی خد ا ی کهکشا ن ها

بیا برویم سوی خدا سوی خدای خا لق فرشته ها

بیابرویم سوی خدا سوی خدای خالق خورشیدها

بیابرویم سوی خدا سو ی خد ای خا لق ما ه ها

نظرات برای این پست غیر فعال است
شعرمذهبی
شعرمذهبی

فصل پاییزشد وزردشد برگ درختان موسم خزان شدوریخت

فصل پاییزشد وزردشد برگ درختان موسم خزان شدوریخت

فصل پاییزشد وزردشد برگ درختان

موسم خزان شدوریخت برگ درختان

فصل خزان و ریزش برگ درختان

گوید که به سر رسید عمر درختا ن

سر سبزی وطرا وت درختان رفت

آمد خزان و زرد شد برگ درختا ن

پاییزگویدکه آخرتمام می شودعمربشر

روزی خزان عمر بیا ید و به سررسد عمربشر

آن روزمال وملک ومقام دنیا به دردنمی خورد

باشد مفید وپرفایده یقین به حق وعمل خیر بشر

نظرات برای این پست غیر فعال است
sedna
sedna

مجید خراطها.زیر حکم واسه

 لینک

مجید خراطها.......زیر حکم

{-64-}{-64-}

واسه خاطر تو بود اگر یه عمر مست شدم اگه به قول خودت پاپتی و پست شدم

من که آروم بودم پشت تو دعوا کردم حرف بد بلد نبودم که دهن وا کردم

تو گفتی پشت من هستی تو بهم قول دادی من شرارتی نبودم تو منو هول دادی.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید