لحظه  بروز رسانی 
MOHAMMAD.lotus69 .FQ..
خوشحالخوشحال
MOHAMMAD.lotus69 .FQ..

اینا یه طرز فکر ابلهانه ای دارن .میگن گردن زن

اینا یه طرز فکر ابلهانه ای دارن .میگن گردن

زن هر چقدر دراز تر باشه خشگل تره واسه همین

این حلقه ها سنگین رو از بچگی میندازن گردنشون البته به مرور زمان حلقه هاشو اضافه میکنن

اینان نگاه....خخخخخخخخخخ

{-50-}{-50-}{-50-}{-50-}{-50-}{-50-}{-50-}{-50-}


آپلود عکس


خب اینم گردنش درازه خشگل به نظر شما

آپلود عکس

خدا یه عقلی به اینا بده یه پولی به ما..........

من میگم صورت زن قشنگ باشه اصلن گردن نداشته باشه

چسبیده باشه سرش به تنش

اگه کسی خارج رفت پیش اینا قسمت شداین ایدولوژی منو به اونا بگه شاید قبول کردن

{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}{-67-}

مشاهده همه ی 282 نظر