لحظه  بروز رسانی 
قناری(الهه اشک
ناراحتناراحت
قناری(الهه اشک

تا اطلاع ثانوی،شاید چن روزی نباشم همین،من دیگه

تا اطلاع ثانوی،شاید چن روزی نباشم همین،من دیگه

تا اطلاع ثانوی،شاید چن روزی نباشم{-26-}

همین،من دیگه حرفی ندارم{-15-}{-73-}

مشاهده همه ی 3 نظر
قناری(الهه اشک
ناراحتناراحت
قناری(الهه اشک
پست شماره 317981556 از قناری(الهه اشک

.

مشاهده همه ی 1 نظر
قناری(الهه اشک
ناراحتناراحت
قناری(الهه اشک
پست شماره 317981551 از قناری(الهه اشک

.

مشاهده همه ی 3 نظر