لحظه  بروز رسانی 
ناراحتناراحت
@pegah-1300

برای همہ ی دنیا دعا کنید
مثل پروردگارکہ مهربانی اش
بر همہ سایہ افکنده است
ای دوست...
مرا دعا کن شاید نزدیکتر
از من بہ خدا ایستاده ای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Moon shadow
ناراحتناراحت
Moon shadow
در کمک کردن مرز نذاریم

در کمک کردن مرز نذاریم

بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرندپی نوشت: جهت شرکت در مسابقه فیس نما
ممنونم از بازدیدتون

مشاهده همه ی 103 نظر