لحظه  بروز رسانی 
ŋ i m a
ŋ i m a

لطفا فیڪ نباشیم ! حتی اگه زشت ترین و بدترین آدمیم

لطفا فیڪ نباشیم ! حتی اگه زشت ترین و بدترین آدمیم

لطفا فیڪ نباشیم ! حتی اگه زشت ترین و بدترین آدمیم خود خودمون باشیم!
دلمان نمیخواد تنها باشیم
گاهی هوس میڪنیم یڪی باشه ڪه حواسش بهمون باشه
بخاطر تغییر سبڪ زندگی ،
خدا نڪنه بخوایم ازین دنیای مجازی یه نفرو برا خودمون داشته باشیم
ڪسی چه میدونه!
شاید اون یه نفر دوست خودمون باشه ڪه داره باهمسرش زندگی میڪنه و همزمان یه اڪانت فیڪ داره!
یا شاید این نفر تازه ، همون ڪسی باشه ڪه قبلا باهم بودیم و الان عذاب وجدانش باعث شده یه جور دیگه برگرده!
مجازی خیلی ترسناڪ میشه اگه وابسته یه اسم کاربری بشیم که هیچ جور نخواد برامون واقعی بشه!

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ŋ i m a
ŋ i m a

بعضیا هستن فقط زیر ماشین نرفتن بعد

بعضیا هستن فقط زیر ماشین نرفتن

بعد دم از نجابت میزنن .. 🍃

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 8 نظر
ŋ i m a
ŋ i m a

باز ڪردن ســـــر حرف گاهــــی اوقات از باز

باز ڪردن ســـــر حرف

گاهــــی اوقات از باز کـــردن گاوصنـــدوق بانــڪ هــم سخــــت تره! 🍃

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ŋ i m a
ŋ i m a

ﺣــﻮﺍﺳـــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻭﻧــﯽ ﺑــﺎﺷــﻪ ڪــﻪ ﺣــﻮﺍﺳـﺶ ﺑــﻬـﺖ هست

ﺣــﻮﺍﺳـــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻭﻧــﯽ ﺑــﺎﺷــﻪ ڪــﻪ ﺣــﻮﺍﺳـﺶ ﺑــﻬـﺖ هست

ﺣــﻮﺍﺳـــﺖ ﺑــﻪ ﺍﻭﻧــﯽ ﺑــﺎﺷــﻪ

ڪــﻪ ﺣــﻮﺍﺳـﺶ ﺑــﻬـﺖ هست

ﻧــــــﻪ ﺍﻭﻧـــــﯼ ڪـــﻪ ﺣﻮﺍﺳـــﺶ ﺑـــﻪ ﻫﻤـــﻪ هس ..🍃

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ŋ i m a
ŋ i m a

همونطور ڪه انسان قادر نیست خودش ، خودش و قلقلڪ بده

همونطور ڪه انسان قادر نیست خودش ، خودش و قلقلڪ بده

همونطور ڪه انسان قادر نیست خودش ، خودش و قلقلڪ بده
چون مغز درڪ میڪنه ڪه این ڪار خودشه!!!
بیشعورها هم نمیفهمن بیشعورن!! 🍃

دلداده همیشگی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ŋ i m a
ŋ i m a

دوستان عزیزی که تمایل دارن تو همه گروهای فیس کنارم باشن

دوستان عزیزی که تمایل دارن تو همه گروهای فیس کنارم باشن تو خصوصی هماهنگ کنن {-7-}{-50-}{-15-}

اُردیبهشت
مشاهده همه ی 13 نظر
ŋ i m a
ŋ i m a

اگه من رهبر مملکت بودم بعنوان بزرگ کشور:

اگه من رهبر مملکت بودم بعنوان بزرگ کشور:

اگه من رهبر مملکت بودم بعنوان بزرگ کشور:

وسط این گرونی بخاطر ناتوانی اداره مملکت و ناکار آمدی چهل ساله نظامی که مسئولیتش بامنه
خودمُ بازنشست میکردم و مملکتُ میدادم دست اونایی که میتونن رفاه مردمُ فراهم کنن!!

ولله تصادفی نیست که هرسال بدبخت ترمیشیم!!
این روش مملکت داری هیچ ربطی به رییس جمهور نداره و از بنیاد اشکال داره!

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید