لحظه  بروز رسانی 
n i m a
n i m a

🍂🍁 مرا بنویس مرا برڪهنه دیوارِ زمان بنویس

🍂🍁 مرا بنویس مرا برڪهنه دیوارِ زمان بنویس
یه قفس ، شادمهـــــــر

🍂🍁
مرا بنویس
مرا برڪهنه دیوارِ زمان بنویس
مرا بر ابرهایِ رهگذر در باد
به لوحِ دوردستِــ ڪهڪشان بنویس .
شبی ڪه ماه در گهواره ی
جنبانِ خود خواب استــ
و هر سو، هر طرفـ
خیس از نم ِ بارانِ مهتابـ استـــ
میانِ خلوتِ پندار
مرا آنقدر در آغوش ِخود بفشار
ڪه تا عطرِ تو گیرد ڪهنه تن پوشم
حرامم باد
حرامم باد اگر بعد از تو در بزمی
شرابــ.
از ساغرِ گلچهره ای نوشم . . 🍃

یادگـــارماندگـــار
مشاهده همه ی 4 نظر
n i m a
n i m a
🍃🌺

🍃🌺

یادگـــارماندگـــار
مشاهده همه ی 2 نظر