لحظه  بروز رسانی 
n i m a
n i m a
🍃

🍃

مشاهده همه ی 50 نظر
n i m a
n i m a
🍃

🍃

مشاهده همه ی 11 نظر
n i m a
n i m a
حرف حساب. 🍃

حرف حساب.. 🍃

مشاهده همه ی 40 نظر
n i m a
n i m a

پرسید نامردی یعنی چی؟ . گفتم وقتی سرشب

پرسید نامردی یعنی چی؟ . گفتم وقتی سرشب

پرسید نامردی یعنی چی؟
.
گفتم وقتی سرشب میگی خوابم میاد، آفلاین میشی
.
بعدش بایه اسم دیگه میای و بابقیه بگو بخند میکنی میشه نامردی! 🍃

sSINGLESs
مشاهده همه ی 10 نظر
n i m a
n i m a

اشتباه مون اینجاستــ ڪه . 🍁

اشتباه مون اینجاستــ ڪه . 🍁

اشتباه مون اینجاستــ ڪه .. 🍁

sSINGLESs
مشاهده همه ی 8 نظر
n i m a
n i m a

🍂🍁 روزی میرسد که دلتـــ برای هیچ کس به

🍂🍁 روزی میرسد که دلتـــ برای هیچ کس به

🍂🍁
روزی میرسد که دلتـــ برای هیچ کس
به اندازه ی من تنگ نخواهد شد
برای نگاه کردنم
خندیدنم
اذیت کردنم
برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی
روزی خواهد رسید در حسرت تکرار دوباره ی من خواهی بود
می دانم روزی که نباشم
“هیچ کس تکرار من نخواهد شد” .. 🍃
🍁🍂

مشاهده همه ی 4 نظر