لحظه  بروز رسانی 
ツ_Ѐℓª®ªM_ツ
مهربونمهربون
ツ_Ѐℓª®ªM_ツ

• • •🍃🍁🍃🍁🍃• • • ماندَنے اگر نیستید خاطِرهـ

• • •🍃🍁🍃🍁🍃• • • ماندَنے اگر نیستید خاطِرهـ
•✦❀...Mιкнαмєт...❀✦•

• • •🍃🍁🍃🍁🍃• • •
ماندَنے اگر نیستید
خاطِرهـ سازے هَم نَڪُنید...
لطفـا دیـלּ و دنیاےِ ڪَسے هَمـ نَشوید!
اصلا ایـלּ جمله "ما بهـ هَم نِمیخوریم را" نَگُذارید بَراے آخرِ ڪار
هَر ڪُجاے رابطهـ ڪه متوجهـ ایـלּ موضوع شُدید دَستـ بهـ ڪار شَوید!
اصولا، مناظره را بَراے هَمیـלּ وَقتـ ها گُذاشته اند ...
یڪ نِشَست دو نفره تَشڪیل دَهید و دلایلتاלּ را بهـ چالش بِڪشید
اگر قانع شُدید ڪه هیـچ...
و اگر نَشدید
رَفتنے شَوید ، از دل و دنیایَش
بیروלּ بِرویـد ...
باوَر ڪُنید ایـלּ اسمَش خیانَتـ نیستـ ایـלּ اَحترام استـ به او ، به احساسَش... ✨
شُما رَفتنے با مَنطق را به مانَدنے با تَردید تَرجیح داده اید...
وَ یادتاלּ نَروَد
اینطور رفتَـלּ ها
ایـלּ مُدل ڪِنارڪِشیدלּ ها...
نِشانهـ ضَعفـ نیستـ ...
بَرعَڪس
آدَم هاے "قَوے" هَمیشهـ با خودِشاלּ روراستـ هَستَند !! 🍂
❀❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀❀

مــلــت عــشــق
مشاهده همه ی 34 نظر
էձյձรօო
էձյձรօო

به دولتِ سرت از آفتاب دارم تاج از

 لینک
به دولتِ سرت از آفتاب دارم تاج از
*

{-w67-}به دولتِ سرت از آفتاب دارم تاج{-w67-}

از لطف و بزرگواریِ همگیِ شما عزیــزان ممنون و سپاسگزارم

از اینکه به یادم بودین همیشه ...و تو روزایِ آخری که اصلاوضع روحیم خوب نبود و رفتم
و نتونستم تو شادیاتون باشم عذر می خوامـ... تو روزای تولدتون و...

ممنونم بابت سرزدنا و پیام وخطاب و هدیه هایِ زیبای تولدم
فراموشم نکردین مدیونتونم و قدر دانــم

تبریک و شاد باش میگم تولداتون

الهـی که هر روزتون بهترین باشه

تنور دلتون گرم

دستتـون رو میبوسم.

مشاهده همه ی 89 نظر
ツ_Ѐℓª®ªM_ツ
مهربونمهربون
ツ_Ѐℓª®ªM_ツ

• • •🍃🍁🍃🍁🍃• • • + اَگهـ فَراموش نَشُُد چے

• • •🍃🍁🍃🍁🍃• • • + اَگهـ فَراموش نَشُُد چے
•✦❀...Esme To Chi Dare...❀✦•

• • •🍃🍁🍃🍁🍃• • •
+ اَگهـ فَراموش نَشُُد چے ؟!
_ ایـלּ روزا فَراموشے بے مَعنیهـ ...(:
میدونے هیچڪَس فَراموش نِمیشع ... فَقَط جاش توے دِل آدم عَوض میشـع!💫
مَثلا یِهـو تَصمیـم میگیرے بِفرستیش تَهـ دِلتـ... !
اوלּ تَهـ مَهـا ڪِهـ پُر اَز آدَماے بِهـ ظاهِـر فَراموش شُدَس ... بِهـ ظاهِـر فَقَط !
وَقتاے تَنهـایے ڪِهـ میشهِـ تَڪ تَڪ آدَماے تَهـ دَلتـ رو میارے جُلو چِشاتـ...
بَعضیـاشوלּ خندלּ...بَعضیـا بغض...بَعضیـا اَشڪ!
میدونے اونا اَز نَظر دیگَروלּ فَراموش شُدלּ ...
فَقط خودِتـ میدونے ڪَهـ یهـ جایےِ یَواشَڪے پِنهـونے داریشوלּ ...🍂
اَما هَـمیشهـ بهِـشوלּ فِڪر میڪُنے ... بهِـشوלּ فِڪر میڪُنے و فِڪر میڪُنے ڪِهـ باز میزارے سَرجاشوלּ ... تهِـ دِلت ... تهِـ فِڪرت ... تَهـ تهِـ هَــمع چیز ...
اینطورے خودتـ آروم میگیرے و روز بهِـ روز بیشتَر میرے تو خودتـ ...
بیشتَر با خودِت خَلوت میڪُنے تا با آدَماے تهِـ دِلے تَنهــا باشے ... بِخندے ... بُغض ڪُنے... گِریع ڪُنے ... وَ با خودِت بِگے حَتما اوלּ فَراموشَم ڪَردع ... وَلے نهــ!
مُطمَئـלּ باش یهِـ روزے یهَـ لَحظهـ اے اونم تو رو از تهِـ دِلش اوردهـ جلوےِ چَشاش ... نِگات ڪَردهـ ... خاڪاتو تِڪوלּ دادهـ ... خَندیدهـ یا بُغض ڪِردهـ یا گِریع ، نَمیدونَـم !

وَلے میدونَم ایـלּ روزا فَراموشے بے مَعنیهـ ..☺️👐
❀❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀❀✦•┈┈❁❀❁┈┈•✦❀❀

مــلــت عــشــق
نظرات برای این پست غیر فعال است
ℰℓα♄ℯ
آروم و عادیآروم و عادی
ℰℓα♄ℯ

═══‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌═══════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════ آهــنگ هــای خدا هــمیــشهـ زیــبا هــستند گوش

═══‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌═══════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════ آهــنگ هــای خدا هــمیــشهـ زیــبا هــستند گوش

═══‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌═══════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════
آهــنگ هــای خدا هــمیــشهـ زیــبا هــستند
گوش ڪטּ
صدای طبیــعت
صدای رودخانهـ
صدای یــڪ پرندهـ
صدای طپش قلب یــڪ عاشق
چهـ دلنواز نواختهـ شدهـ اند
تار دلت نزد خداست
می خواهــم از خدا
ڪهـ بزند بهــتریــטּ پودهــا را بر تار وجودت
و بسازد ترانهـ ای زیــبا از سرنوشت
═══‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌═══════‌‌‌‌༻‌♥️༺‌‌‌════

نظرات برای این پست غیر فعال است
RσOσƝαAαƘι
شادشاد
RσOσƝαAαƘι

🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍂🌻🍂🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃 بعضی ها عجیب هستند با یک

🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍂🌻🍂🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃 بعضی ها عجیب هستند با یک
Khialet rahat

🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍂🌻🍂🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃

بعضی ها عجیب هستند
با یک اتفاق می آیند و می نشینند ته ته دلت ،
و با هزار بهانه و تلخی و اخم و تخم و دلیل دیگر از دلت نمیروند .
خوب میخندند ؛
خوب گوش میکنند ؛
اصلا انگار آمده اند که مایه دلگرمیت باشند .
حتی اگر نباشند ؛
رد پایشان روی دلت میماند تا تمام عمر
عشق میورزند
حتی متلکهایشان به جانت مینشیند .
بعضی ها عجیب خوبند .
یادشان که می افتی روحت جانی دوباره میگیرد.
یادشان که می افتی بی اراده لبخند به لبانت مینشیند .
بعضی ها را کم میبینی و حتی اگر نبینی باز با تو هستند .
بعضی ها عجیب می آیند و عجیب تر انکه دیگر نمیروند حتی وقتی که از کنارت رفته اند .
میمانند ؛
لبخندشان ..
تصویرشان ..
صدایشان ..
حرفهایشان ..
همه را پیشت امانت میگذارند
و تو میمانی و یاد و آرزوی دیدار دوباره آنها .
بعضی ها عجیب خوبند..

💌@DelaramJan18💕


🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍂🌻🍂🍃🌺🍃🌺🍃🌺🍃

یادگارِ ماندگار
نظرات برای این پست غیر فعال است
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı
ıllıllı Sρяıпɢ Gıяʟ ıllıllı

……………….❤❤❤❤……………. آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

……………….❤❤❤❤……………. آرزویم ایـטּ است ڪهـ بهــارے بشود

………………..❤❤❤❤……………..
آرزویم ایـטּ است

ڪهـ بهــارے بشود روز و شبت

ڪهـ ببارد بهـ تمام رخ تو بارش شادے و شعف

و مـטּ از دور ببینم ڪهـ پر از لبخند است: چشم و دنیا و دلت...

………………..❤❤❤❤……………..

@ Miss_delaram {-w67-}

مــلــت عــشــق
نظرات برای این پست غیر فعال است
OFF!
مهربونمهربون
OFF!

بهـ نام خالق پاییز کهـ با مهـ☂ـر آغاز شد و

 لینک
بهـ نام خالق پاییز کهـ با مهـ☂ـر آغاز شد و
دوستـ♥ــــ

بهـ نام خالق پاییز
کهـ با مهـ☂ـر آغاز شد و
تا انتهای مهربانیش ادامهـ خواهد داشتـــ....
. . . ✎
دوستـ♥ـانـ عزیزم
صمیمانهـ از شما خوبانــ تشکر میکنم
کهـ با حضور سبز و پیام تبریک های پرمهرتونــ روز تولدم رو زیبا تر کردین!
خاطراتــِ این تولد برای من همیشــهـ گرامی خواهد بود...
بی اندازه دوستتونــ دارم...❣

نظرات برای این پست غیر فعال است

✦✨✦•••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••✦✨✦ ﮔﺎهــے ﺍﻭﻗﺎتـــ ﺑَﺮ ﺳَﺮِ ﺭﺍﻩِ

✦✨✦•••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••✦✨✦ ﮔﺎهــے ﺍﻭﻗﺎتـــ ﺑَﺮ ﺳَﺮِ ﺭﺍﻩِ
✦هَر جا کهـ باشے...✦


✦✨✦•••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••✦✨✦

ﮔﺎهــے ﺍﻭﻗﺎتـــ ﺑَﺮ ﺳَﺮِ ﺭﺍﻩِ ﺁﺩَﻣﻴﺰﺍﺩ، ﺁﺩَﻡ ﻫﺎیے ﻗَﺮﺍﺭ ﻣﻴﮕﻴﺮَﻧﺪ ڪهـ ﻓَﺮﺍﺗَﺮ ﺍﺯ یهـ ﺩﻭستــِـ ﻣَﻌﻤﻮلے ﺍﻧﺪ
ڪهـ ﻣﻴﺸَﻮَﺩ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑَﺮ ﺳَﺮِ ﻫَﺮ ﭼﻴﺰِ ﺍﺣﻤَﻘﺎنهـ ﺍے ﺑِﺨَﻨﺪے..!
ﺩﻭﺳﺘﺎنے ﻫَﺴﺘَﻨﺪ ﺩَﺭ ﺯِﻧﺪِگے ڪهـ بے ﺩَﻏﺪَغهـ مے ﺷَﻮَﺩ ﺑِﺪﻭنـِـ ﻧِﻘﺎبــ ﺑَﺮ ﺻﻮﺭَتـــ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﻣُﻌﺎﺷِﺮَتــ ڪَرﺩ..
مے ﺷَﻮَﺩ ﻳﺎﺩَتـــ ﺑِﺮَﻭَﺩ ڪهـ ﻣﻴﺰﺑﺎنے ﻳﺎ ﻣِﻬﻤﺎنــ..
بیخیالِ این باشے ڪهـ ﺟﺎیے ڪهـ هـَـستے ﺧﺎنهـ ﺍﻭستـــ ﻳﺎ ﺧﺎنهـ ﺧﻮﺩَتـــ...
حتے ﻧﺎگُفتهـ ﻫﺎے ﺩلتـــ ، ﺁﻧﻬﺎیے ڪهـ ﺟَُراتـِـ ﮔُﻔﺘَﻨَﺶ بهـ ﺧﻮﺩِتـــ ﺭﺍ ﻫَﻢ بهِشانــ ﺑِﮕﻮیے ﻭ ﻣُطمَئِنــ ﺑﺎشے ڪهـ ﻣﻴﺸﻨَﻮَﻧﺪ ﻭ ﻧَﺸﻨﻴﺪﻩ ﻣﻴﮕﻴﺮَﻧﺪ...!
آدَم هــایے ڪهـ میدانے رَفیقِ نیمهـ راهـ نیستَنـــ..
تَنهــا رَفیقِ لَحظهـ هــاےِ شاد و رَنگینَتـــ نیستَنـــ..
بلڪهـ رَرَفیقِ تَمامـِ خوشے هــا و ناخوشے هــا سَختے هــا و مُشڪِلاتـــ و پَستے بُلَندے هــاےِ زِندِگے اטּ..!

آدم هــایے ڪهـ تِڪهـ اے از خُدا هَـستَند..!
ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ڪهـ ﻓَﺮﺍﺗَﺮ ﺍﺯ یهـ ﺩﻭستِــ ﻣَﻌﻤﻮلے ﺍﻧﺪ..!

مِثلِ تــ✨Ɗєℓαяαღℓ✨ــو یِکے یِدونهـ مَنــ...💋♥️
✦✨✦•••••✨🌹✨♥️✨🌹✨•••••✦✨✦

مشاهده همه ی 21 نظر
ℰℓα♄ℯ
آروم و عادیآروم و عادی
ℰℓα♄ℯ
@DelaramJan18 ❤🍁

@DelaramJan18
🍁

نظرات برای این پست غیر فعال است
✨Ɗєℓαяαღ→AяαღƊєℓ✨
مهربونمهربون
✨Ɗєℓαяαღ→AяαღƊєℓ✨

وقتے ڪهـ 7 سآلم بـود بهـ پدرم مے گفتـم:

 لینک
وقتے ڪهـ 7 سآلم بـود بهـ پدرم مے گفتـم:

وقتے ڪهـ 7 سآلم بـود بهـ پدرم مے گفتـم:
" آرزوم اینهـ ڪهـ یهـ خونهـ مثـلِ خونهـ مآیڪل جڪسوטּ دآشتهـ بآشـم"
پدرم هــم هــمیشهـ لبخنـد میـزد و میگفت:
" ڪریس ایـטּ مدل خونهــ هــآ فقـط برآے آدماے پـول دآرهـ و مآ نمیتونیـم تو یهــ هـمچیـטּ خونهـ اے زندگـے ڪنیـم ..."
امآ مـטּ حالا یهـ خونهـ بهــتر از اونو دآرم ولـے هـر روز و هـر شـب افسوس میخورم ڪهـ پدرم نیست ڪهـ ایـטּ رو ببینهـ ولـے مطمئنـم ڪهـ هـمیشهـ هــوآے منو از آسمـاטּ دارهـ و از اوטּ بالا بهـ مـטּ نگآهـ میڪنهـ الاטּ دلـم بیشتر از هــر زمآنے برآش تنگـــ شدهـ ... 🍂

پ.ن:
مگهــ میشهـ یڪے اینقدر عآلـے و پرستیـدنے بآشهــ؟!
الحق ڪهـ ایـטּ جایگآهـ عآلـے و اینهـمهــ بزرگـے فقط لایق خودتهــ و بس!
خوب بودטּ تو ژטּ و فڪرتهــ پسـر .. باید مُـرد واسهــ هــمچیـטּ شخصیتـے.♥️
🎀 هــیچ چیزے غیر ممڪטּ نیست آرزو رو از خودتوטּ دریغ نڪنید هــر چیزیو ڪهـ از تهـ دلتوטּ بخوایـטּ بهــش میرسیـטּ ... 🍁

http://plus.ir/sport/22698
http://plus.ir/sport/22698
http://plus.ir/sport/22698

مشاهده همه ی 7 نظر