60792356152402908679.gif
14192005118117275924.gif
مدیر واقعا فعال کی میتونه باشه؟بهم پیام بده
بروز رسانی 
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

متنی زیبا از شاملو. چه جالب است

متنی زیبا از شاملو.....

چه جالب است
ناز را می کشیم؛
آه را می کشیم؛
انتظار را می کشیم؛
فریاد را می کشیم؛
درد را می کشیم؛
ولی بعد از این همه سال، آنقدر نقاش خوبی نشده ایم که بتوانیم دست بکشیم!
.... " از هر انچه آزارمان میدهد" ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

شاعر عاکف-م هجرت معشوق دیدیم و غم عشاق

شاعر عاکف-م

هجرت معشوق دیدیم و غم عشاق را
عهدشان اول و بعدا پاره میثاق را

صحبت از گل بود و سنبل در میان نطق شان
هان چه پیش آمد وفاق و عشق آن نطّاق را

دفتری کاز صنع رخسار نگارش زد قلم
در میان باد دیدیم آنهمه اوراق را

آن رفیقی کو حفا بر عاشق دل ریش کرد
خط بطلانی کشید او مبحث اخلاق را

عاشقا در وصف زلفش اعتدالی پیشه کن
عقل سالم کی پسندد شیوه اغراق را

فتنه ها دیدیم و بیرحمی از او بسیار هم
مهربانی کیمیا شد شهره آفاق را

غره چون گردید آن ماه عروس دل ستا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

فصل قشنگیست، پاییز دل به دلش که بدهی

فصل قشنگیست، پاییز

دل به دلش که بدهی

عاشق میشوی

دل به دلش که بدهی

پر از رنگ های دل چسب میشوی

دل به دلش که بدهی

با باران هایش

با هوای دو نفره اش

تو را یاد خاطراتی میاندازد

یاد آدمهایی که نیستند

که اگر بودند هم شاید دردی را دوا نمیکردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

من یاد گرفته ام که هیچ فرقی نمی‌کند چه قدر خوب

من یاد گرفته ام که هیچ فرقی نمی‌کند چه قدر خوب و وفادار باشم، زیرا همیشه کسانی هستند که لیاقتش را ندارند! من آموخته‌ام کسانی را که دوستشان دارم، خیلی زود از دست می‌دهم و کسانی را که بود و نبودشان برایم اهمیتی ندارد، همیشه در کنارم خواهم داشت!
ولی هرگز فلسفه‌ی هیچکدامشان را درنیافتم.
فراتر از بودن /

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

عشق منتظر آدم ها نمی‌ماند و خط بطلان روی آن ها

عشق منتظر آدم ها نمی‌ماند و خط بطلان روی آن ها که حساب‌گر و ترسو و جاه طلب‌اند می کشد!

گلی_ترقی
کتاب جایی_دیگر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید