بروز رسانی 
شاهین
شاهین
پست شماره 319896317 از شاهین

..

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
مشاهده همه ی 2 نظر
Hoda
ناراحتناراحت
Hoda
پست شماره 319896314 از Hoda

...

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
مشاهده همه ی 1 نظر
شاهین
شاهین
پست شماره 319896313 از شاهین

..

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
مشاهده همه ی 2 نظر
Hoda
ناراحتناراحت
Hoda
پست شماره 319896278 از Hoda

...

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
مشاهده همه ی 1 نظر
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ الهی؛ چند نهان باشی و چند

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ الهی؛ چند نهان باشی و چند

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

الهی؛
چند نهان باشی و چند پیدا؟
که دلم حیران گشت و جان شیدا
تاکی این استتار و تجلّی؟
کی بود آن تجلّی جاودانی ...

الهی؛
آمدم با دو دست تهی ،
بسوختم بر امید روز بهی ،
چه بود اگر از فضل خود
براین خسته دلم مرهم نهی...
آمین

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
مشاهده همه ی 1 نظر
زیباترین نگاه عاشقانه
آروم و عادیآروم و عادی
زیباترین نگاه عاشقانه

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ من عاشق زمستانم عاشق اینکه ببینمت

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ من عاشق زمستانم عاشق اینکه ببینمت

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

من عاشق زمستانم
عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سُر نخوری
که گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم

عاشقِ .....

تـــوام .... !


┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

...ديبــــــاچـــه عشـقــــ...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید