لحظه  بروز رسانی 
Divooneh
Divooneh

نه کسی از اومدنم خوشحال شد و نه کسی از رفتنم

نه کسی از اومدنم خوشحال شد و نه کسی از رفتنم ناراحت...

مشاهده همه ی 43 نظر