لحظه  بروز رسانی 
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

    ✘❂✍.بــــا یــــہ مخـــہ تیــلـــیتـــــ .؛ ↓     

 

 

✘❂✍...بــــا یــــہ مخـــہ تیــلـــیتـــــ ...؛ ↓

          

 

                          ✘کـــــردمــــتــــ*دیــــلیــتـــــــ ...+ ➠✃

 

مشاهده همه ی 12 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

بـﮧ بَعضیآ بآیـَב گفتــ :   شُمآ בُکتُرآے نـَωـآجے בآرے

بـﮧ بَعضیآ بآیـَב گفتــ :
 
شُمآ בُکتُرآے نـَωـآجے בآرے シ
 
اَز بـωَـ نَخــ בآבے
jy86w75ybhtyr2cz0z2.gif

مشاهده همه ی 19 نظر
#پَرـ ـکِشیدَمـ#
مو قشنگمو قشنگ
#پَرـ ـکِشیدَمـ#

 عَمیـــᓆ مِثلِ .[حِسِ آرآمِشِ]. بَچِگیــҐ   .[ـכَستآیــِ مآـכَرَموُ]. פֿـوآب بَعـ

 عَمیـــᓆ مِثلِ ...[حِسِ آرآمِشِ]... بَچِگیــҐ 

 ...[ـכَستآیــِ مآـכَرَموُ]... פֿـوآب بَعـכِ פֿـَستِگیــҐ 

gnawer78j1jbhzu1mivl.jpg

یــآـכِش بِـפֿـِیــر ...[روُزآیــِ פֿـوُبیــ]... بوُـכ 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

ﬤل اωـتـــ دیگـر . פֿـωـتــﮧ مـﮯ شـوﬤ 〤

48688423739586625314.jpg

ﬤل
اωـتـــ دیگـر ...

פֿـωـتــﮧ مـﮯ شـوﬤ 〤

بـﮯ פـوصـلـﮧ مـﮯ شـوﬤ 〤

از روزگـار 〤

از آﬤҐ هـا 〤

از פֿـوﬤش 〤

از ایـטּ قـابـــ هـا 〤

از اثـبـاتـــ 〤

از تـوضـیـح 〤

از ڪـلمـاتـﮯ کـﮧ ،

رابـطــﮧ هـا را ...

بـﮧ گـنـﬤ مـﮯ ڪـشـﬤ ... √.

مشاهده همه ی 8 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

  خــُب مـَـردُمـ ـاלּ حـَـسـ ـود ! چــِرا ساکت ایستـ

 

خــُب مـَـردُمـ ـاלּ حـَـسـ ـود !

چــِرا ساکت ایستـ ـاده ایـد ؟

بــِرَوید بــِﮧ کارهایتاלּ بــِرسید

نـِـگراלּ نـَباشیـ ـد

دیگــَر با یکدیگــَر مـِثل قــَبل نمیشیـ Ґ !

مشاهده همه ی 4 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

کـاش میشُــב בور گرבטּ خیلیـا قلــاבه انــבاختهَم هویتـــבار میشَـטּ هَم اینقـَـב 

کـاش میشُــב בور گرבטּ خیلیـا قلــاבه انــבاخت

هَم هویتـــבار میشَـטּ هَم اینقـَـב  هار  نمـــﮯ شَــטּ ... والــا


http://s4.picofile.com/file/8102030392/2013_11_28_10_59_46.png

مشاهده همه ی 9 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

✓ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ ✓ ヅﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن 

✓ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ ✓

ヅﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮヅ

✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم✘

مشاهده همه ی 41 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

   +وآسـہِ مـَטּ פֿـواستـَטּ يَعنے בاشتـَטּ اَگـہِ نــבارَمــِت يَعنـے نـَפֿـواستَمــِت

88563845484549034299.jpg
 
 +وآسـہِ مـَטּ פֿـواستـَטּ يَعنے בاشتـَטּ اَگـہِ نــבارَمــِت يَعنـے نـَפֿـواستَمــِت...!

مشاهده همه ی 6 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

اونـے ڪـِــہ בَسـِتش בور گـَرבَטּ  شـُمـآستـ 

thumb_HM-20135874018938010731394379777.8

اونـے ڪـِــہ בَسـِتش בور گـَرבَטּ  شـُمـآستـ  ...
قَلـآבَش تو בَسـتِ مآسـت ! !!

مشاهده همه ی 6 نظر