بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

 

 

✘❂✍...بــــا یــــہ مخـــہ تیــلـــیتـــــ ...؛ ↓

          

 

                          ✘کـــــردمــــتــــ*دیــــلیــتـــــــ ...+ ➠✃

 

مشاهده همه ی 12 نظر
#پَرـ ـکِشیدَمـ#
مو قشنگمو قشنگ
#پَرـ ـکِشیدَمـ#

 عَمیـــᓆ مِثلِ ...[حِسِ آرآمِشِ]... بَچِگیــҐ 

 ...[ـכَستآیــِ مآـכَرَموُ]... פֿـوآب بَعـכِ פֿـَستِگیــҐ 

gnawer78j1jbhzu1mivl.jpg

یــآـכِش بِـפֿـِیــر ...[روُزآیــِ פֿـوُبیــ]... بوُـכ 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

48688423739586625314.jpg

ﬤل
اωـتـــ دیگـر ...

פֿـωـتــﮧ مـﮯ شـوﬤ 〤

بـﮯ פـوصـلـﮧ مـﮯ شـوﬤ 〤

از روزگـار 〤

از آﬤҐ هـا 〤

از פֿـوﬤش 〤

از ایـטּ قـابـــ هـا 〤

از اثـبـاتـــ 〤

از تـوضـیـح 〤

از ڪـلمـاتـﮯ کـﮧ ،

رابـطــﮧ هـا را ...

بـﮧ گـنـﬤ مـﮯ ڪـشـﬤ ... √.

مشاهده همه ی 8 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

 

خــُب مـَـردُمـ ـاלּ حـَـسـ ـود !

چــِرا ساکت ایستـ ـاده ایـد ؟

بــِرَوید بــِﮧ کارهایتاלּ بــِرسید

نـِـگراלּ نـَباشیـ ـد

دیگــَر با یکدیگــَر مـِثل قــَبل نمیشیـ Ґ !

مشاهده همه ی 4 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

کـاش میشُــב בور گرבטּ خیلیـا قلــاבه انــבاخت

هَم هویتـــבار میشَـטּ هَم اینقـَـב  هار  نمـــﮯ شَــטּ ... والــا


http://s4.picofile.com/file/8102030392/2013_11_28_10_59_46.png

مشاهده همه ی 9 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

✓ﺣﺎﻟَـــــــﻢ ﺑِــــﻬﻢ ﻣﯿــــﺨــﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺣﺎﻟَــــــــﻢ ✓

ヅﻭﻗـــﺘﯽ ﮐﻪ هــَــمــه ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨــن ﺷـﺎﺩَﻣــﻮヅ

✘ﻓﻘـــَـﻂ ﺗﻮ ﺧَـﻠﻮَﺕ ﻣﯿﭙﯿــﭽﻪ ﺻِﺪﺍی ﻧﺎﻟَـــــــم✘

مشاهده همه ی 41 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

88563845484549034299.jpg
 
 +وآسـہِ مـَטּ פֿـواستـَטּ يَعنے בاشتـَטּ اَگـہِ نــבارَمــِت يَعنـے نـَפֿـواستَمــِت...!

مشاهده همه ی 6 نظر
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی
دلقکدلقک
♥مــَـریــَـــم בخــترے בפּس בـآشـتـטּی

thumb_HM-20135874018938010731394379777.8

اونـے ڪـِــہ בَسـِتش בور گـَرבَטּ  شـُمـآستـ  ...
قَلـآבَش تو בَسـتِ مآسـت ! !!

مشاهده همه ی 6 نظر