لحظه  بروز رسانی 
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے

مــَـــرد ، مـــُــرد .!!! وقتے تـختــے هـا شـدند

مــَـــرد ، مـــُــرد .!!! 
 وقتے تـختــے هـا شـدند

17840531562316638833.gif

مــَـــرد ، مـــُــرد ...!!!

وقتے تـختــے هـا شـدند

رضــازاده هــا

مـــَــرد ، مـــُــرد ...

وقتے داش آڪــل و قیــصـرهـا شـدند

اخـراجــے ها و چـارچنـگـــولـے هـا

مـــَــرد ، مـــُــرد ...

وقتے داریــــوش و سـتـــار شـدند

سـاسے مــانـڪـن ها و علـیشمـس هـا

مـــَــرد ، مـــُــرد ...

وقتـے تـرانــه هایے مثل جـشن دلتــنگے و فریـاد زیـر آب شـدند

پـارمیـدا ، فـازت چیـه و حـالـــم بـَده


و بــــالـاخـــره

وقتـے دختــرهامـون ڪـه روزے ، بچـه محـل واسه آبــروش جــون مے داد

شـدند "دافـــ ـــــ" ...

و مــــردانـگے خـلاصــه شـد در "ریــــــش"

مـــَــرد ، مـــُــرد و مــردانـگے فــرامــوش ...

17840531562316638833.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے

خَنده هاتـ پیشڪشِ هَـمون حروُم زاده اے ڪ توُرو ازم گرِفت.فقط

خَنده هاتـ پیشڪشِ هَـمون حروُم زاده اے ڪ توُرو ازم گرِفت.فقط

17840531562316638833.gif
خَنده هاتـ پیشڪشِ
هَـمون حروُم زاده اے ڪ توُرو ازم گرِفت...
فقط خواهِشـاً...
دیـگه بَرنگـردے...
وَقتی رید بهت!

17840531562316638833.gif

مشاهده همه ی 15 نظر
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے

ا99ستـآ کَریـم یِ بَچـِه کـآرتـ9ن میبینِه میخـآبِه یِ بَچِـه هَم ر9

ا99ستـآ کَریـم یِ بَچـِه کـآرتـ9ن میبینِه میخـآبِه یِ بَچِـه هَم ر9

17840531562316638833.gif
ا99ستـآ کَریـم

یِ بَچـِه کـآرتـ9ن میبینِه میخـآبِه
یِ بَچِـه هَم ر9 کـآرتـ9ن میخـآبِـه

نَکُنِه اینَم قِسمَت 9 حِکمَتِـه ؟ ؟ ؟
17840531562316638833.gif

مشاهده همه ی 264 نظر
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے

تـ9 کِـ بِـه هَمِـه میگُفتـی دادآشــی . . . لـآبُد تَه

تـ9 کِـ بِـه هَمِـه میگُفتـی دادآشــی . . . لـآبُد تَه

17840531562316638833.gif
تـ9 کِـ بِـه هَمِـه میگُفتـی دادآشــی . . .

لـآبُد تَه ریـشِ دادآشـآت سـآپـ9رتِتـ9 نَخ کِش کَرد
17840531562316638833.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے
بی‌حالبی‌حال
#صَــ ـبـ ـآ & #اِلـ ـے

یَنیـآ ، ایـن بـ9یی کِـ گَردَن نـ9زادآ میـده ر9 بـآ هیچـی

یَنیـآ ، ایـن بـ9یی کِـ گَردَن نـ9زادآ میـده ر9 بـآ هیچـی

23135170820224080119.gif
یَنیـآ ، ایـن بـ9یی کِـ گَردَن نـ9زادآ میـده ر9 بـآ هیچـی عَـ9َض نِمیکُنَم :]
خِعلـی خـ9فِه 3>
9اغِعَن اِی ژ99ن اِی ژ99ن
:**
23135170820224080119.gif

نظرات برای این پست غیر فعال است