بروز رسانی 
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

دلم میخاهد صبور باشم ولی من چگونه دلتنگی را تحمل‌ کنم

دلم میخاهد صبور باشم ولی من چگونه دلتنگی را تحمل‌ کنم

دلم میخاهد صبور باشم ولی من چگونه دلتنگی را تحمل‌ کنم معشوقه من
طاقتم طاق شده خسته ام از روزهایی که دلتنگی خفه ام‌میکند نمیتوانم دلتنگی ام رافریاد بزنم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

هیچگاه به خاطر هیچکس دست از ارزشهایت نکش

هیچگاه

به خاطر هیچکس دست از ارزشهایت نکش

چون زمانی که آن فرد از تو دست بکشد

تو می مانی و یک من بی ارزش !

نظرات برای این پست غیر فعال است
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

وقتی دیدی کسی با همه وجودش دوسِت داره

وقتی دیدی کسی با همه وجودش دوسِت داره

فکر نکن خیلی تک و دلربایی

فکر نکن خیلی سرتری و شاخی

اون خیلی تکه که

تو این دنیایی که کسی پای کسی نمیمونه

پای خوب و بدت مونده …

نظرات برای این پست غیر فعال است
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

یه روز یکی وارد زندگیت میشه حس میکنی

یه روز یکی وارد زندگیت میشه

حس میکنی مدت هاس میشناسیش

همش غبطه میخوری چرا زودتر پیداش نکردی

پاره‌ای از تنت میشه

اینو دیگه دور نزن

دورش بگرد

نظرات برای این پست غیر فعال است
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY
LOR BOY

LOR BOY

نظرات برای این پست غیر فعال است
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY
LOR BOY

LOR BOY

نظرات برای این پست غیر فعال است
saeed
مهربونمهربون
saeed

کد تخفیف ماز کد تخفیف ماز دریافت کد

کد تخفیف ماز

کد تخفیف ماز دریافت کد تخفیف رایگان ماز گاج آف gajoff.com
جهت خرید کد تخفیف ماز یا مشاهده سایر کد های تخفیف ماز به سایت ما سربزنید

https://www.gajoff.com/کد-%...D8.html

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
LOR BOY
قبراققبراق
LOR BOY

دلم فقط #تو را می خواهد شب های با #تو

دلم فقط #تو را می خواهد شب های با #تو

دلم فقط را می خواهد
شب های با بودن را
مهتاب را
و ها را
با می خواهم
آن قدر بچینم
که میان هایم، پنهانت کنم
تا تو هیچ وقت از کنارم نروی

نظرات برای این پست غیر فعال است