بروز رسانی 
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ
قبراققبراق
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای

تقریبآ همه مردم بخشی از عمرشان را ، در تلاش برای نشان دادن ویژگی هایی که ندارند ، تلف می کنند.
سامول جانسون

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ
قبراققبراق
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ

اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آن را فراموش

اگر بزرگی و عظمت را آرزو می کنی آن را فراموش کن و دنبال حقیقت برو ، آنگاه به هر دو خواهی رسید ، هم حقیقت و هم عظمت.
سنگا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ
قبراققبراق
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ

کسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر

کسانی خوشبخت هستند که فکر و اندیشه شان بسوی چیزی غیر از خوشبختی خودشان است.
استوارت میل

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ
قبراققبراق
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ

ما ندرتا درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه

ما ندرتا درباره آنچه که داریم فکر می کنیم ، درحالیکه پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم.
شوپنهاور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ
قبراققبراق
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ

پرسـه زدن در خیالتـــــــ … زیبـاتریـن نیازِ مـن است

پرسـه زدن
در خیالتـــــــ …
زیبـاتریـن نیازِ مـن است
هوایـم باش …
تـا نفســــم نگیرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ
قبراققبراق
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ

كاش آدم ناراحت شه، دلش بگيره، گريه كنه، زجه

كاش آدم
ناراحت شه، دلش بگيره،
گريه كنه، زجه بزنه !
ولى نرسه روزى كه
مثلِ يه تيكه سنگ بى‌تفاوت شه …

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ
قبراققبراق
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ

اینکه تمامِ عشقت را به کسی بدهی ، تضمینی

اینکه تمامِ عشقت را
به کسی بدهی ،
تضمینی نیست که او هم
همین کار را بکند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ
قبراققبراق
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ

می خواستم همه‌ کارهایم را بکنم و سرِ فرصت به

می خواستم همه‌ کارهایم را بکنم
و سرِ فرصت به دنبال او بروم.
می‌خواستم اول
دنیا را عوض کنم،
کتاب‌ هايم را بنویسم،
اسم و رَسم به هم بزنم،
برنده شوم ،
و بعد با دست های پُر به دنبالش بروم.
خبر نداشتم که
” عشق منتظر آدم‌ها نمی‌ماند”
و خط بطلان می‌کشد روی آنها
که حسابگر و ترسو و جاه‌ طلب اند!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ
قبراققبراق
ⓁⓄⓇ ⒷⓄⓎ

منو ميبو30؟ اگه نبو30خيلى لو30 ، مر30. نگى به كه30،خيلى نف30

منو ميبو30؟ اگه نبو30خيلى لو30 ، مر30. نگى به كه30،خيلى نف30. عزيزم نتر30،از هر كى بپر30به اين موضوع مير30كه تو واسم همه كه30

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید