لحظه  بروز رسانی 
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

دلتنگی، پیراهن نیست که عوضش کنی و حالت خوب شود

دلتنگی، پیراهن نیست که عوضش کنی و حالت خوب شود

دلتنگی،
پیراهن نیست که عوضش کنی و حالت خوب شود
دلتنگی گاهی،
پوست تن آدمی ست!

نظرات برای این پست غیر فعال است
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

آنه ! تكرار غريبانه ي روزهايت چگونه گذشت وقتي

آنه ! تكرار غريبانه ي روزهايت چگونه گذشت وقتي

آنه ! تكرار غريبانه ي روزهايت چگونه گذشت
وقتي روشني چشمهايت
در پشت پرده هاي مه آلود اندوه پنهان بود

مشاهده همه ی 10 نظر
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

حال زندگی وقتی خوب میشه که اول

حال زندگی وقتی خوب میشه که اول

حال زندگی
وقتی خوب میشه
که اول هوای خودت رو
داشته باشی ...

نظرات برای این پست غیر فعال است
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

شاعرانه هایم را. با چشمانی بسته بخوان چشمانت

شاعرانه هایم را...
با چشمانی بسته بخوان
چشمانت
حواس واژه هارا
هم پرت میکند..💫❤️

نظرات برای این پست غیر فعال است
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

ميگَن بِه هَر چي فِکر كُني سَرِت ميآد بِ خوشبَخت تَرين

ميگَن بِه هَر چي فِکر كُني سَرِت ميآد بِ خوشبَخت تَرين

ميگَن بِه هَر چي فِکر كُني سَرِت ميآد بِ خوشبَخت تَرين آدمِ دُنیا فِکر كَردَم [ طُ ] وارِدِع زِندِگيم شُدي*~*💗

نظرات برای این پست غیر فعال است
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

شازده کوچولوگفت: ازکجابفهمم وابسته شدم، روباه جواب

شازده کوچولوگفت: ازکجابفهمم وابسته شدم، روباه جواب

شازده کوچولوگفت:
ازکجابفهمم وابسته شدم،

روباه جواب داد:

تادرکنارت هست نمیفهمی

نظرات برای این پست غیر فعال است
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

درشهری که چراغهایش خاموش است، تو اندازه توانت روشن باش!

درشهری که چراغهایش خاموش است، تو اندازه توانت روشن باش!

درشهری که چراغهایش خاموش است،
تو اندازه توانت روشن باش!
گاهی جلوى پاى خودرا روشن کن وگاهی جلوى پاى دیگرى را.
فقط خاموش نباش بی‌تفاوت نباش و انسان باش…

نظرات برای این پست غیر فعال است
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

من یک زنم همانی که اگر دلش بشکند

من یک زنم
همانی که اگر دلش بشکند
فریاد نمیزند
مشت به دیوار نمیکوبد
پشت سر هم سیگار دود نمیکند
فقط گاهی
ممکن است از سرناسازگاری
شبی تا صبح اشک بریزد بی صدا
تا گل لبخندش برای فردا صبح
شکفته شود

نظرات برای این پست غیر فعال است
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

ما میتوانیم خیلی چیزها به آدمهای اطرافمون

ما میتوانیم خیلی چیزها به آدمهای اطرافمون

ما میتوانیم

خیلی چیزها به آدمهای اطرافمون هدیه کنیم.

مثل عشق, لذت و محبت...!

اما لیاقت داشتن اینها رو,

ما نمیتونیم بهشون بدیم!

مشاهده همه ی 12 نظر