لحظه  بروز رسانی 
Dolunay
ناراحتناراحت
Dolunay
پست شماره 319148929 از Dolunay

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Dolunay
ناراحتناراحت
Dolunay

جان هر زنده دلی بسته بجان زنده

جان هر زنده دلی بسته بجان 
 
 زنده

جان هر زنده دلی بسته بجان

زنده
دلی دگر است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Dolunay
ناراحتناراحت
Dolunay

خطایت هر چه بود آدم. به جرم سیب دزدیدن تو

خطایت هر چه بود آدم. به جرم سیب دزدیدن تو

خطایت هر چه بود آدم...
به جرم سیب دزدیدن تو را از خویش پر دادند..!!
ولی آدم نکن باور؛
تو را با چیدن یک سیب پر دادند؟!
خطایت عشق حوا بود...
گمانم عاشقش بودی!
به چشمت عشق را دیدی...
برای خاطر حوا تو آن شب سیب میچیدی؟!
چه رازی پشت این سیب است؟!
که ما را در به در کردی،
از آن ماوای روحانی
به این دنیای ظلمانی...
من از ابهام میترسم،
من از تکرار این فرجام میترسم...
چنان گنگ است این قصه،
چنان تاریک و پنهان است
که از ترس سقوطی تلخ...
من از بوییدن یک سیب بدهنگام میترسم!!...ميترسم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Dolunay
ناراحتناراحت
Dolunay

بچــــیـــن حــوِّا.! دیــگــــر از زندگی خــســتـــــــه شـــده ام. از

بچــــیـــن حــوِّا.! دیــگــــر از زندگی خــســتـــــــه شـــده ام. از

بچــــیـــن حــوِّا..!
دیــگــــر از زندگی خــســتـــــــه شـــده ام..
از او هم که خـبــری نــیـسـت..
ســـــیــــب را بچــــیـــن حــوِّا..
بگذار از اینـــجا هم بـیـرونــمــــان کــنـنــد. ...!!!!
💐🌿🍃🌺🍃🌼🌾🌿🌺🍂🍃🍂🌺🍃🌼
# خلیل میلانی فرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Dolunay
ناراحتناراحت
Dolunay

امشب بر خاک تب آلود تنم بپاش بذر

امشب بر خاک تب آلود تنم بپاش بذر

امشب
بر خاک تب آلود تنم
بپاش بذر عریان بوسه هایت را
امشب اهنگی بنواز
از جنس آغوش
بوسه
عشق
لبالب میخواهمت
مست
عاشق
میخواهمت
پرهوس
عاشقانه
چشم در چشم
سینه به سینه وبا آغوشت
خیالی ازشب بوسه ها
روی گونه هایم بگذار
آرامش بیقراری ام باش
بگذارسکوت نفس هایت خاموش کند
نبض طوفانی . .
روح به عصیان کشیده ام را ‌.......
(#

نظرات برای این پست غیر فعال است
Dolunay
ناراحتناراحت
Dolunay
?😘

?😘

مشاهده همه ی 1 نظر