بروز رسانی 
الهه شیرازی
کتک خوردهکتک خورده
الهه شیرازی

آیا میدانستید سیستم ایمنی بدن روزی حداقل یک بار سلولی را

آیا میدانستید سیستم ایمنی بدن روزی حداقل یک بار سلولی را

آیا میدانستید سیستم ایمنی بدن روزی حداقل یک بار سلولی را نابود می کند که در صورت زنده ماندن به سرطان تبدیل می شد.آیا میدانید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الهه شیرازی
کتک خوردهکتک خورده
الهه شیرازی

آیا میدانستید یکبار در آمریکا در یک مغازه ورزشی پلیس یک

آیا میدانستید یکبار در آمریکا در یک مغازه ورزشی پلیس یک

.آیا میدانستید یکبار در آمریکا در یک مغازه ورزشی پلیس یک زن حامله رو دستگیر کرد و فکر کرد اون داره زیر لباسش یک توپ رو میدزد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الهه شیرازی
کتک خوردهکتک خورده
الهه شیرازی

آیا میدانستید تحقیقات دانشمندان ثابت کرده که دلیل اصلی خمیازه کشیدن

آیا میدانستید تحقیقات دانشمندان ثابت کرده که دلیل اصلی خمیازه کشیدن

آیا میدانستید تحقیقات دانشمندان ثابت کرده که دلیل اصلی خمیازه کشیدن داغ کردن مغز است که خمیازه جهت خنک کردن آن انجام میشود.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
الهه شیرازی
کتک خوردهکتک خورده
الهه شیرازی

آیا میدانستید عجیب ترین نوع مرگ انسان نفرین اودین نام دارد

آیا میدانستید عجیب ترین نوع مرگ انسان نفرین اودین نام دارد

آیا میدانستید عجیب ترین نوع مرگ انسان نفرین اودین نام دارد . در این نوع مرگ ، وقتی فرد به خواب میرود مغزش فراموش میکند ریه ها را به تنفس وا دارد و فرد در اثر این غفلت مغز میمرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آذر
آروم و عادیآروم و عادی
آذر
پست شماره 318334793 از آذر

-

مشاهده همه ی 2 نظر