لحظه  بروز رسانی 
Donya
لوسلوس
Donya

بودیمو کسی. قدر ندانست که هستیم باشد که نباشیم

بودیمو کسی...
قدر ندانست که هستیم
باشد که نباشیم
و بدانند
•نماندن بلدیم•

نظرات برای این پست غیر فعال است
Donya
لوسلوس
Donya

زندگی جوری شده که هم تنهایی اذیتت میکنه

زندگی جوری شده که هم تنهایی اذیتت میکنه...

هم حضور ادم ها کنارت:)

مشاهده همه ی 7 نظر
Donya
لوسلوس
Donya

I am full of unspoken words and this means gradual death

I am full of unspoken words and this means gradual death

I am full of unspoken words and this means gradual death...

مشاهده همه ی 4 نظر
Donya
لوسلوس
Donya

دلخور میشویم. و حتی یکبار به زبان نمی آوریم

دلخور میشویم...
و حتی یکبار به زبان نمی آوریم.
نمیدانند این کوتاه گفتن ها و اخم کردن ها
نتیجه همان نگفتن هاست.
در نتیجه:سرد میشوند،ترکمان میکنند
فکر میکنند دوستشان نداریم...
ما میمانیم و یک عالمه دلخوری و غم،
ما میمانیم و دنیایی از سوال و تعجب،
ما میمانیم و احساساتی که به مرز دیوانگی رسیده...

مشاهده همه ی 28 نظر
Donya
لوسلوس
Donya

اولین بار که عشق را تجربه کردم❤ شیرین بود و

اولین بار که عشق را تجربه کردم❤
شیرین بود و عجیب...
اما شبیه اسبی وحشی که افساری نداشت

مشاهده همه ی 14 نظر
Donya
لوسلوس
Donya

عشق،در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا

عشق،در دریا غرق شدن است و دوست داشتن در دریا

عشق،در دریا غرق شدن است
و دوست داشتن در دریا شنا کردن...🌊

مشاهده همه ی 10 نظر
Donya
لوسلوس
Donya

من نویسنده شده ام تا ز چشمان تو گویم😊

من نویسنده شده ام تا ز چشمان تو گویم😊

من نویسنده شده ام تا ز چشمان تو گویم😊

نظرات برای این پست غیر فعال است
Donya
لوسلوس
Donya

داستان عشق را وقتی میشنوی شیرین است😍 اما

داستان عشق را وقتی میشنوی شیرین است😍

اما وقتی داستانش را خودت می نویسی..

رازهای مگویی دارد...💫

که همچون قهوه تلخ می باشد☕

مشاهده همه ی 9 نظر
Donya
لوسلوس
Donya

در دنیایی که روزی روح خودم مرا ترک میکند انتظار

در دنیایی که روزی روح خودم مرا ترک میکند
انتظار از...
دیگران نباید داشت...!♡

مشاهده همه ی 4 نظر
Donya
لوسلوس
Donya

پیر شدن به سن نیست!!! به این است که:

پیر شدن به سن نیست!!!
به این است که:
ورزش نکنی،کتاب نخوانی...
عاشق نشوی،هدیه ندهی...
محبت نکنی،مهمانی نروی...

پیری به سن نیست...به کیفیت دل است!!🖤

مشاهده همه ی 3 نظر