لحظه  بروز رسانی 
مهدی
خوشحالخوشحال
مهدی

خستم

مشاهده همه ی 17 نظر
مهدی
خوشحالخوشحال
مهدی

در زندگی شخصی ام دوستانی دارم که همیشه یار و همراه

در زندگی شخصی ام دوستانی دارم که همیشه یار و همراه من هستند وبا بودنشان احساس تنهایی نمیکنم حتی در فیس هم منو همراهی میکنند واقعا از صمیم قلب سپاسگذارم

مشاهده همه ی 32 نظر
مهدی
خوشحالخوشحال
مهدی

این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور-پس چرا یار نیامد

این همه لاف زن و مدعی اهل ظهور-پس چرا یار نیامد که نثارش باشیم
سالها منتظر 300 اندی مردیم- آنقدر مرد نبودیم که یارش باشیم
اگر آمد خبر رفتن ما را بدهید -بگمانم که بنا نیست کنارش باشیم

مشاهده همه ی 62 نظر
مهدی
خوشحالخوشحال
مهدی

ب اندازه تمامی دنیا دوستت دارم اما شاهدی ندارم بجز کلاغ

ب اندازه تمامی دنیا دوستت دارم اما شاهدی ندارم بجز کلاغ روی بام خانه مان  که او هم حقیقت را ب تکه پنیری می فروشد

مشاهده همه ی 37 نظر
مهدی
خوشحالخوشحال
مهدی

در این دنیا که مردانش عصای کور می دزدند   منه خوش

در این دنیا که مردانش عصای کور می دزدند   منه خوش باور محبت جستجو میکردم آنجا

مشاهده همه ی 12 نظر
مهدی
خوشحالخوشحال
مهدی

دیگر ب وفا هم اعتماد نمی کنم                       از وقتی که سگ

دیگر ب وفا هم اعتماد نمی کنم                       از وقتی که سگ گله را با گرگها دیدم

مشاهده همه ی 17 نظر
مهدی
خوشحالخوشحال
مهدی

به سراغ من اگر می آیید                          نرم و آهسته بیایید  

به سراغ من اگر می آیید                          نرم و آهسته بیایید                            مبادا که ترک  بردارد                                چینی نازک تنهایی من                                                                                          

مشاهده همه ی 10 نظر
مهدی
خوشحالخوشحال
مهدی

باز این چو شورش است که در خلق عالم است        باز

باز این چو شورش است که در خلق عالم است        باز این چه نوحه وچه عزا و چه ماتم است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       یا حسین   

مشاهده همه ی 5 نظر
مهدی
خوشحالخوشحال
مهدی

ای خراسانی ترین سید           بسیجییان حواریون عشقند

ای خراسانی ترین سید           بسیجییان حواریون عشقند

مشاهده همه ی 19 نظر