لحظه  بروز رسانی 
Ⓔⓗⓢⓐⓝ حس دلم
Ⓔⓗⓢⓐⓝ حس دلم

یکی باید باشد که خیالش غم غروب

یکی باید باشد که خیالش غم غروب

...یکی باید باشد
که خیالش
غم غروب های پاییز را تسلا دهد
هوایش،بی هوا
حال دل آدم را روبراه کند
بودنش از هزار فرسنگ، آن سو تر
تن تمام لحظه ها را گرم کند
یکی باید باشد....
اگر نه
این دایره ی مینا
دلِ خوشی نخواهد داشت
که بپرسیم
سیری چند؟!!


نظرات برای این پست غیر فعال است
Ⓔⓗⓢⓐⓝ حس دلم
Ⓔⓗⓢⓐⓝ حس دلم

اگر تو را بخواهد با همه یِ دین و

اگر تو را بخواهد با همه یِ دین و

اگر تو را بخواهد
با همه یِ دین و دنیایش؛
خرابی هایِ روزگارانش؛
کنارت می آید؛
می ماند...
تمام نمیشود از تو؛
و برایِ بدست آوردنت با همه ی دنیا میجنگند...
اگر تو را نخواهد...
از عالم و خاتَم ؛
سپاهِ عظیمی میسازد
در راسَ ش قرار میگیرد
و همه شان را ملزم میکند که تک به تک؛
و یک تنه با تو بجنگند.
اینجاست که معادله یِ عشق؛
به همین راحتی حل میشود.

-

نظرات برای این پست غیر فعال است
Ⓔⓗⓢⓐⓝ حس دلم
Ⓔⓗⓢⓐⓝ حس دلم

پاره ی تن جان، قبل از هر نصیحت،توصیه و حرفی

پاره ی تن جان، قبل از هر نصیحت،توصیه و حرفی

پاره ی تن جان،
قبل از هر نصیحت،توصیه و حرفی باید بدانی که تو زاده ی عشقی....
نه وسیله ای برای بقای نسل،
و نه بهانه ای برای بستنِ دهانِ آشنا و فامیل..
راستش را بخواهی ترسیدیم عشقمان بی وارث بماند،
حیفمان آمد در روزگار کهنسالی مان زمین را بی عشق رها کنیم،
خاکِ بیچاره هم که گنجایش این همه علاقه را نداشت...
قرعه ی فال به نام تو افتاد...
و
"تو"
شالوده و نماینده ی این عشق در زمین شدی!
پس پاره ی تن جان؛
به رسم امانت داری،بکوش تا عشق خاصیتِ تو باشد نه صرفاً رابطه ی خاصِ تو با آدم ها!


نظرات برای این پست غیر فعال است