لحظه  بروز رسانی 
Dolunay
مهربونمهربون
Dolunay

دلم خلوتی ساده می خواهد … چند خطی شعر فروغ

دلم خلوتی ساده می خواهد … چند خطی شعر فروغ

دلم خلوتی ساده می خواهد …
چند خطی شعر فروغ فرخزاد
با دو فنجان قهوه
کمی سکوت
و او، کہ پایان هر قطعہ
دستش را زیر چانہ بزند و بگوید:
باز هم بخوان

نظرات برای این پست غیر فعال است
مارال
عاشقعاشق
مارال

مسیج سین کردن و جواب ندادن از علایم بیماری

مسیج سین کردن
و جواب ندادن از علایم
بیماری و خیم بیشعوری
است

مشاهده همه ی 15 نظر