لحظه  بروز رسانی 
EHSAN
مهربونمهربون
EHSAN

بخون موهای تنت سیخ میشه مردونهبخون اما ناراحت نشو دوستان بخونید

بخون موهای تنت سیخ میشه مردونه

بخون اما ناراحت نشو دوستان بخونید ببینم چشمی خشک میموونه..؟

یکی از نوکرا و ذاکرای ارباب میگفت: دو ماه پیش خواهرم کربلا بود تو صحن حضرت عباس ع بودیم مداح داشت روضه میخووند یه وقت دیدیم یه پیرمردی اومد از یقه اون مداح گرفت کشید پایبن گفت عباس دروغ میگه ...عباس دروغ میگه مداح ارومش کرد گفت چی شده گفت من بعد 25 سال بچه دار شدم الان که 19 سالشه رفته تو کما با خودم گفتم درمون دردش عباسه از اصفهان اومدم کربلا امروز زنگ زدن بهم گفتن بچت مرده...دروغ میگن که عباس حاجت میده

خواهرش میگفت مجلس بهم ریخت فرداش تو صحن حضرت عباس بودیم دیدیم پیرمرده پا برهنه اومد ..با خودموون گفتیم الان مداح و میزنه دوباره دیدیم اومد جلو چهار پایه که مداح روش واساده بود دستشو گرفت گفت بیا بغل ضریح بخوون همه کسایی که دیروز بودنم باشن...میخوام بگم غلط کردم... (گریه میکردو میگفت میگه همه رفتیم مداح گفت حاجی چی شده گفت خانوومم زنگ زد گفت چوون نمیذارن زنا تو غسال خونه برن التماس کردم گفتم 1 بار بچمو تو سرد خوونه ببینم میگه همین که کشو رو کشیدن بیروون دیدیم رو نایلوون بخار نشسته سریع اوردنش بهش شوک دادن بعد چند دقیقه به هوش اومد پسرموون که اصلا تو قید و بند مذهب نبود تا نشست گفت بابای من کجاست؟

گفتم بابات کربلاست ...

گفت بهش زنگ بزن بگو زمانی که تو کما بودم 1 اقای قد بلندی اومد تو خوابم گفت ...پسرم بلند شوبه بابات سلام برسوون بگو ابروی من یک بار تو سرزمین کربلا رفته بود چرا دوباره ابروی منو بردی...برو بهش بگو عباس دروغ نمیگه...

.

باسلام این ازطرف حرم پخش شده. تاپيام رو ديدي ٨باربگو (یاابوالفضل ع)

مشاهده همه ی 13 نظر
EHSAN
مهربونمهربون
EHSAN

بفروش عزیزم بفروش . این مردمان ما 3 بار 3 بار

بفروش عزیزم بفروش ... این مردمان ما 3 بار 3 بار حج میروند غافل از اینکه راه و کج میروند.
85784053033413397762.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
EHSAN
مهربونمهربون
EHSAN

Haj04.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
EHSAN
مهربونمهربون
EHSAN
پست شماره 305027741 از EHSAN

thumb_HamMihan-2015141267180134188314287

مشاهده همه ی 1 نظر