لحظه  بروز رسانی 
Elaheh
گرفتارگرفتار
Elaheh

کاش همه چی مثل قبل میشد. حتی فیسنما : ((

کاش همه چی مثل قبل میشد...
حتی فیسنما : ((
(قدیمیای فیس میفهمن چی میگم)

مشاهده همه ی 4 نظر
Elaheh
گرفتارگرفتار
Elaheh

ای تو امانِ هربلا ما همه در امانِ تو

ای تو امانِ هربلا ما همه در امانِ تو

ای تو امانِ هربلا ما همه در امانِ تو

جان همه خوش است در سایه لطفِ جانِ تو

شاه همه جهان تویی اصل همه کسان تویی

چونک تو هستی آنِ ما نیست غم از کسانِ تو

مشاهده همه ی 1 نظر
Elaheh
گرفتارگرفتار
Elaheh

ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻧﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻻ‌ ﺁﻣﺪه : ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﻭ

ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻧﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻻ‌ ﺁﻣﺪه : ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﻭ

ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺏ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﻧﻠﺴﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻻ‌ ﺁﻣﺪه :

ﻓﺮﻕ ﻣﻦ ﻭ ﺯﻧﺪﺍﻧﺒﺎﻧﻢ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ؟
ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻠﻮﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺍﻭ ﺗﺎﺭﯾﮑﯽ ﻭ ﻏﻢ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ،
ﻭ ﻣﻦ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﻣﯿﺪ ﺭﺍ…

مشاهده همه ی 8 نظر
Elaheh
گرفتارگرفتار
Elaheh

زندگی تصویریست! قلم و کاغذ و رنگش از توست

زندگی تصویریست! قلم و کاغذ و رنگش از توست

زندگی تصویریست!
قلم و کاغذ و رنگش از توست.
قلمت را بردار!
و به نقاشی آن همّت کن!
گاه گاهی دو سه گامی
به عقب پای گذار،
و تماشایش کن.
گر پسندیدی آن،
حرفی نیست.
غیر از آن بود، هنوز،
کاغذ و رنگ و قلم در کفِ توست.
تا زمانی باقیست،
قلمت را بردار
و به رنگی خوش تر،
روشن و روشن تر،
نقشِ دیگر انداز.
و به پیکارِ سیاهی پرداز…

مشاهده همه ی 10 نظر
Elaheh
گرفتارگرفتار
Elaheh

یادتونه سر کلاس. تخته پاک کن رو خیس می کردیم می

یادتونه سر کلاس
.
.
.
.
.
.
تخته پاک کن رو خیس می کردیم می کشیدیم رو تخته فکر می کردیم خیلی تمیز شد بعد که تخته خشک می شد می دیدم چه گندی زدیم…!{-w58-}{-w1-}

مشاهده همه ی 10 نظر
Elaheh
گرفتارگرفتار
Elaheh
پست شماره 312045796 از Elaheh

{-102-}{-106-}

مشاهده همه ی 4 نظر