افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه

فرا رسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم
بر همه ایرانیان پاک پندار ، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد . . .

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه

اخرش نفهميدم مترادف کلمه مديون دقيقا چيه؟
{-w53-}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مشغولزومبه؛ مشغلزمه؛ مشقولظمبه؛ مشغلضمه؛ مشقول ظمه؛ مشقور زمده؛ مش غول زبده؛ مشغول زنده؛مشغول ظلمه؛ مش غول زنده...{-w28-}

خدا شاهده اگه درستشو بدوني و نگي مش غول زمبه ای !{-w16-}

مشاهده همه ی 5 نظر
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه

از قدیم گٌفتن دهن مَردم رو نمیشه بَست...{-w26-}
.
.
.
.
.
اما صاف که میشِه کرد....{-w34-}

.
.
جر که میشِه داد{-w35-}
گِل که میشه گرفت...{-w36-}.
خلاصه ناامید نشید{-w12-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه


دختــــــــرکه باشی ..قلبت زود میشکنه
از بودنایی که بوی موندن نمیدن ، از آدمایی که بودی آدمیت نمیدن ،
از دستایی ک بوی امنیت نمیدن.

دختـــــــر که باشی .. دلت تنگ میشه
واسه خاطرات دور دستی ک ته ذهنت شنا میکنن و نا خوداگاه غرقشون میشی ،
و هیچکس حال اونموقعت رو نمیفهمه مگه اینکه دنیای دخترونه تُ حس کرده باشه

دختـــــــر که باشی .. زود بغض میکنی
بغضی که خفت میکنه ، وقتی نتونی ، نشه ، نذارن ، ک بیرون بریزی حرفایی ک تو دلت سنگینی میکنه

دختـــــــرکه باشی .. زود پیر میشی
از بعضی ادما .. بعضی اتفاقا .. بعضی دردا .. بعضی حرفا

دختـــــــر که باشی .. میدونی و میفهمی
تنها رفیقت .. تنها حامیت .. دلسوزت
و تنها کسی ک دستش ، آغوشش بوی امنیت میده پدرته

دختـــــــر که باشی .. میدونی و میفهمی
اکثر آدمایی که دور و برت پرسه میزنن گرگن .. دروغن
اگه یه ذره مهربون باشی .. اگه یه ذره دختر باشی .. نابودتمیکنن

دختـــــــر که باشی .. حتی اگه خیلیم ب خودت افتخار کنی ،
یه جاهایی حسابت نمیکنن!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــهقبل از خواب همه را ببخش و بسپار به خدا،
بعد بخواب...
برای شروع یک روز نو باید آرام و سبک باشی.
بار سنگین اشتباهات اطرافیان را بر دوش نگیر،
بگذار برای خودشان بماند تا حمل کنند....
ببخش و بگذر،
فقط چون روح تو لایق آرامشی بی نظیر است.

شبتان در آرامش...{-w67-}

مشاهده همه ی 3 نظر