لحظه  بروز رسانی 
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه

عشق❤ از آن مردان شجاع است💏 برای ترسوها😥

عشق❤ 
 از آن مردان شجاع است💏 
 برای ترسوها😥

عشق❤
از آن مردان شجاع است💏
برای ترسوها😥
مادرانشان زن میگیرند😏


.S

مشاهده همه ی 1 نظر
AmirDoman
آروم و عادیآروم و عادی
AmirDoman

مــردانـه کـه دلـت بـگـیـرد کــدام زن مـیـخـواهـد آرامـت کـنــد…؟ مــردانـه

مــردانـه کـه دلـت بـگـیـرد کــدام زن مـیـخـواهـد آرامـت کـنــد…؟
مــردانـه کـه بـغـض کـنـی چـه زنـی تـوانــایـی آرام کـردنـت را دارد…؟
مــرد کــه بـاشـی حـق ایـن هــا را نــداری…
مــرد کـه بـاشـی حـق ات فـقـط در دل نـگـه داشـتــن اسـت….
مــرد کـه بـاشـی از دور نـمـایِ کـوهی را داری, مـغـرور و غـمـگـیـن و ســرد…

مشاهده همه ی 2 نظر
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه

فرا رسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار

فرا رسیدن نوروز باستانی ، یادآور شکوه ایران و یگانه یادگار جمشید جم
بر همه ایرانیان پاک پندار ، راست گفتار و نیک کردار خجسته باد . . .

 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه

اخرش نفهميدم مترادف کلمه مديون دقيقا چيه؟ . . .

اخرش نفهميدم مترادف کلمه مديون دقيقا چيه؟
{-w53-}
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
مشغولزومبه؛ مشغلزمه؛ مشقولظمبه؛ مشغلضمه؛ مشقول ظمه؛ مشقور زمده؛ مش غول زبده؛ مشغول زنده؛مشغول ظلمه؛ مش غول زنده...{-w28-}

خدا شاهده اگه درستشو بدوني و نگي مش غول زمبه ای !{-w16-}

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 5 نظر
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه

از قدیم گٌفتن دهن مَردم رو نمیشه بَست. . .

از قدیم گٌفتن دهن مَردم رو نمیشه بَست...{-w26-}
.
.
.
.
.
اما صاف که میشِه کرد....{-w34-}

.
.
جر که میشِه داد{-w35-}
گِل که میشه گرفت...{-w36-}.
خلاصه ناامید نشید{-w12-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه

دختــــــــرکه باشی .قلبت زود میشکنهاز بودنایی که بوی موندن نمیدن


دختــــــــرکه باشی ..قلبت زود میشکنه
از بودنایی که بوی موندن نمیدن ، از آدمایی که بودی آدمیت نمیدن ،
از دستایی ک بوی امنیت نمیدن.

دختـــــــر که باشی .. دلت تنگ میشه
واسه خاطرات دور دستی ک ته ذهنت شنا میکنن و نا خوداگاه غرقشون میشی ،
و هیچکس حال اونموقعت رو نمیفهمه مگه اینکه دنیای دخترونه تُ حس کرده باشه

دختـــــــر که باشی .. زود بغض میکنی
بغضی که خفت میکنه ، وقتی نتونی ، نشه ، نذارن ، ک بیرون بریزی حرفایی ک تو دلت سنگینی میکنه

دختـــــــرکه باشی .. زود پیر میشی
از بعضی ادما .. بعضی اتفاقا .. بعضی دردا .. بعضی حرفا

دختـــــــر که باشی .. میدونی و میفهمی
تنها رفیقت .. تنها حامیت .. دلسوزت
و تنها کسی ک دستش ، آغوشش بوی امنیت میده پدرته

دختـــــــر که باشی .. میدونی و میفهمی
اکثر آدمایی که دور و برت پرسه میزنن گرگن .. دروغن
اگه یه ذره مهربون باشی .. اگه یه ذره دختر باشی .. نابودتمیکنن

دختـــــــر که باشی .. حتی اگه خیلیم ب خودت افتخار کنی ،
یه جاهایی حسابت نمیکنن!!!

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عــــــرــفــانــــه
قاطیقاطی
عــــــرــفــانــــه

قبل از خواب همه را ببخش و بسپار به خدا،بعدقبل از خواب همه را ببخش و بسپار به خدا،
بعد بخواب...
برای شروع یک روز نو باید آرام و سبک باشی.
بار سنگین اشتباهات اطرافیان را بر دوش نگیر،
بگذار برای خودشان بماند تا حمل کنند....
ببخش و بگذر،
فقط چون روح تو لایق آرامشی بی نظیر است.

شبتان در آرامش...{-w67-}

بــزن بــــاران
مشاهده همه ی 3 نظر