لحظه  بروز رسانی 
مهدیه
خوشتیپخوشتیپ
مهدیه
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدیه
خوشتیپخوشتیپ
مهدیه

خانه ات دیگر خدایا خانه نیست. امن وآسایش

خانه ات دیگر خدایا خانه نیست.

امن وآسایش در این بتخانه نیست.

خانه ی امنی که ابراهیم ساخت.

زمزمش را ساقی و پیمانه نیست.

خادمان پاسدار این حرم.

غیر مشتی زنگی دیوانه نیست.

ما دگر با خانه ات بیگانه ایم.

چونکه درباز است و صاحبخانه نیست.

آن حرامی را که احمد بانگ زد.

جز حریم عده ای بیگانه نیست.

شرم دارم بازگویم ماجرا .

ماجرایش قصه و افسانه نیست.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدیه
خوشتیپخوشتیپ
مهدیه


این آقایون محترم همچین میگن دخترای امروزی آشپزی بلد نیستن
خونه داری بلد نیستن که یکی ندونه انگار خودشون مثل مردای قدیم
میرن از صبح کار میکنن تا بوق سگ
بابا شماها رو که باید با بیل ساعت 12 ظهر از زیر پتو بیرون آورد!

{-32-}{-32-}{-32-}

مشاهده همه ی 23 نظر
مهدیه
خوشتیپخوشتیپ
مهدیه

به داییم میگم :دایی شکم زدی نمیخوای آبش کنی؟ میگه :مرد

به داییم میگم :دایی شکم زدی نمیخوای آبش کنی؟
میگه :مرد باید اینقدر شکم داشته باشه که دسته چکشو بزاره رو شکمش امضا کنه!
استدلال از این شیک تر؟

مشاهده همه ی 26 نظر
مهدیه
خوشتیپخوشتیپ
مهدیه

یکی از بزرگترین دردسرای پسرا اینه که یکی از مخاطبین خاصش

یکی از بزرگترین دردسرای پسرا اینه که یکی از مخاطبین خاصش ته ریش دوست داشته باشه و اون یکی ۳ تیغه !
اصن نابود میکنه آدمو …{-1-}

مشاهده همه ی 11 نظر
مهدیه
خوشتیپخوشتیپ
مهدیه

ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺸﮕﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ ﻭﻟﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﺸﮕﻞ … . . .  ﻓﻘﻂ ﺗﻮ

ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺸﮕﻞ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ 
ﻭﻟﯽ ﭘﺴﺮ ﺧﺸﮕﻞ … 

ﻓﻘﻂ ﺗﻮ ﻓﯿﻠﻤﺎ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯿﺸﻪ !
 ﺩﺧﺘﺮﺍ ﻣﻮﺝ ﻣﻜﺰﻳﻜﻲ


مشاهده همه ی 57 نظر
مهدیه
خوشتیپخوشتیپ
مهدیه

پسره پی ام دادهﺩﻭﺯﺕ ﺩﺍﻟﻢ ﻋﺠﻘﻢ ﺷﻔﺖ ﺑﺨﯿﺮ |: . . . ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﯿﺒﯿﻼﻣﻮ ﻧﺰﻧﻢ ﺑﻨﺪﻩ

پسره پی ام داده
ﺩﻭﺯﺕ ﺩﺍﻟﻢ ﻋﺠﻘﻢ
 ﺷﻔﺖ ﺑﺨﯿﺮ |: 
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﺳﯿﺒﯿﻼﻣﻮ ﻧﺰﻧﻢ
 ﺑﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﯾﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻩ
{-136-}
{-88-}

مشاهده همه ی 10 نظر