لحظه  بروز رسانی 
Eԋʂαɳ
ورزشکارورزشکار
Eԋʂαɳ

هر چیزی ممکن است در یک چشم به هم زدن

هر چیزی ممکن است
در یک چشم به هم زدن تغییر کند
اما ناراحت نباش،

خدا پلک نمی زند ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Eԋʂαɳ
ورزشکارورزشکار
Eԋʂαɳ

فکر ، آهسته بود. آرزو دور بود مثل مرغی که

فکر ، آهسته بود. آرزو دور بود مثل مرغی که

فکر ، آهسته بود. آرزو دور بود
مثل مرغی که روی درخت حکایت بخواند...

مشاهده همه ی 4 نظر