لحظه  بروز رسانی 
Ehsan
Ehsan

❣اگر به من بگويند زيباترين واژه ای که ياد گرفتی چيست؟

❣اگر به من بگويند زيباترين واژه ای که ياد گرفتی چيست؟

می‌گويم پذيرش است.
یعنی:
پذيرفتن شرايط با تمام سختی هاش...
پذیرفتن آدم ها با تمام نقص هاشون....
پذيرفتن اینکه مشکلات هست و بايد به مسير ادامه داد...
پذيرفتن اينکه گاهی من هم اشتباه ميکنم...
پذيرش يعنی:
پذيرفتن اينکه من کامل نيستم...
پذيرفتن اينکه هيچ کس مسئول زندگی من نيست...
پذيرفتن اينکه انتظار از ديگران نداشتن...
و...

❣ داشتن پذيرش توی زندگی يعنی پايان دادن به تمام دعواها، اختلاف ها و جدل ها...

مشاهده همه ی 7 نظر
Ehsan
Ehsan

✨شش کاری که افراد تاثیر گذار هر روز انجام می دهند

✨شش کاری که افراد تاثیر گذار هر روز انجام می دهند

1- در لحظه فقط یک کار انجام میدهند.

2- از"نه"گفتن نمی ترسند.

3- زمانشان با ارزش است.

4- شکر گزار هستند.

5- شنونده خوبی هستند.

6- زمانی که به کمک احتیاج دارند درخواست کمک می کنند.

مشاهده همه ی 1 نظر
Ehsan
Ehsan

وارﺩ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ‌ﺍﻡ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﻫﻨﺪ

وارﺩ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺷﺪﻡ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻮﺩﻡ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪ‌ﺍﻡ ﺭﺍ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﻫﻨﺪ.
ﻓﺮﺩﯼ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﻬﺠﻪ‌ﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻦ؟
ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﺁﻣﯿﺰ ﭘﺮﺳﯿﺪ:
ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺳﯿﻤﺎﻥ؟ ﺑﻠﻪ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ.
ﮐﺮﻡ ﺿﺪ ﺗﯿﺮ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺁﺟﺮ ﻫﻢ ﺩﺍﺭﻡ ﺣﺎﻻ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺸﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﯼ ﯾﺎ ﺧﺎﺭﺟﯽ؟
ﺍﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ ﮔﺮﻭﻧﻪ ﻫﺎ.
ﻣﺮﺩ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺎﻧﺶ ﺩﻭﺧﺖ ﻭ ﺁﻧ‌ﻬﺎ ﺭﺍ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﻮﻥ ﺷﺪﻡ ﺩﺳﺘﺎﻡ ﺯﺑﺮ ﺷﺪﻩ، ﻧﻤﯽ‌ﺗﻮﻧﻢ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺧﺘﺮﻣﻮ ﻧﺎﺯ ﮐﻨﻢ...
ﺍﮔﻪ ﺧﺎﺭﺟﯿﺶ ﺑﻬﺘﺮﻩ، ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺑﺪﻩ.
ﻣﺘﺼﺪﯼ ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎنش ﯾﺦ ﺯﺩ...


ﭼﻪ ﺣﻘﯿﺮ ﻭ ﻛﻮﭼﮏ ﺍﺳﺖ ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﻛﻪ ﺑــﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻐــﺮﻭﺭ ﺍﺳﺖ!
ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻧﻤﯽ‌ﺩﺍﻧﺪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﯼ ﺷﻄﺮﻧﺞ، ﺷﺎﻩ ﻭ ﺳـﺮﺑﺎﺯ ﻫـﻤﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮﻧﺪ.
جایگاه شاه و گدا، دارا و ندار قبر است...
تقواست که سرنوشت ساز است...

+ برای رسیدن به "کبریا" باید نه کبر داشت نه ریا...♥️

مشاهده همه ی 6 نظر
Ehsan
Ehsan

تعبیر قشنگےست خداوند همہ چیز را جفت آفرید بہ

تعبیر قشنگےست
خداوند همہ چیز را جفت آفرید
بہ جز دهان و قلب را
میدانے چرا ؟!چون باید براےخودت
یڪ همنفس یڪ هم زبان
یڪ هم دل پیدا ڪنی.
ڪسی‌ ڪہ برایت آرامش بیاورد
مستحق ستایش است

مشاهده همه ی 2 نظر
Ehsan
Ehsan

دلم گــــــرفت. واســــــه چیـــــزایــــــی که شـــــنــــیدم و فـــــهمــــیدم نبایـــ

دلم گــــــرفت...
واســــــه چیـــــزایــــــی که شـــــنــــیدم و فـــــهمــــیدم نبایـــــــــد با خیـــــیلیا خـــــیلی جور باشم...

دلــــــم گرفــــت...
واســــــه ایـــــنکه دنــــــیــــا تــــــوش آدم نـــــداره...
بــــــا هـــــرکس خوب بودم...
جــــــوره دیــــــگه برداشــــــت کرد...
اره.... دلـــــــم گرفـــــت...
خیلی....

و یــــــه چــــیز فـــــهمــــیدم...
تـــــــَـــــنــــــهایـــــــی شـــــرف دارد...
به هـــــم صحبت شدن
با کسایی که فـــــقط فقط ادعای خوب بودن دارند.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Ehsan
Ehsan

من از این دنیا فقط اینو دریافتم که اونی كه

من از این دنیا فقط اینو دریافتم که
اونی كه بیشتر می گفت: "نمیدونم"، بیشتر میدونست!
اونی كه "قویتر" بود، كمتر زور میگفت!
اونی كه راحت تر میگفت "اشتباه كردم"، اعتماد به نفسش بالاتر بود!
اونی که صداش آرومتر بود، حرفاش با نفوذتر بود!
اونی كه خودشو واقعا دوست داشت، بقیه رو واقعی تر دوست داشت!
اونی كه بیشتر "طنز" میگفت، به زندگی جدی تر نگاه میكرد!

👤پرفسور حسابی

مشاهده همه ی 1 نظر
Ehsan
Ehsan

خيلي قشنگه 👌 ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ. ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ،ﺑﺎ

خيلي قشنگه 👌

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺍﮔﻪ ﺑِﺮﯾﺰﻩ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﯼ ﻧِﻤﯿﺸﻪ جَمعش ﮐﺮﺩ،
ﻣﺜﻞِ... "آبرو"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺍﮔﻪ ﺑُﺨﻮﺭﯼ،ﺑﺎ ﻫﯿﭻ چیزی ﻧِﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﺮﯾﺰﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ، مثلِ... "مال بچه یتیم"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗَﺪﺭﺷﻮ ﻧِﻤﯿﺪﻭﻧﯽ،
مثلِ...."پدر و مادر"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺗَﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍد، ﻣﺜﻞِ... "گذشته"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺭﻭ ﺑﺎ ﻫﯿﭻ پوﻟﯽ ﻧِﻤﯿﺸﻪ ﺧَﺮﯾﺪ، ﻣﺜﻞِ..."ﻣُﺤﺒﺖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ...
ﺭﻭ ﻧَﺒﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺩَﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﻣﺜﻞِ..."دوستِ ﻭﺍﻗِﻌﯽ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﻫَﺰﯾﻨﻪ ﻧﺪﺍﺭﻩ، اﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎﻝ ﻣﯿﺪﻩ،
ﻣﺜﻞِ..."ﺧَﻨﺪﯾﺪن"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ تَلخه، ﻣﺜﻞِ...."ﺣَﻘﯿﻘﺖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺳَﺨﺘﻪ، مثلِ...."ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻥ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺯِﺷﺘﻪ، ﻣﺜﻞ..ِ.."ﺧﯿﺎﻧﺖ"

ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎ ﺍَﺭﺯﺷﻪ، ﻣﺜﻞِ...."ﻋِﺸﻖ"
ﯾﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﯽ..
ﺗﺎﻭﺍﻥ ﺩﺍﺭﻩ ﻣﺜﻞِ...."ﺍِﺷﺘﺒاه"
و اما....
یه چیزی
هَمیشه هَوامون رو داره،

❣ مثلِ...."خداااا"

مشاهده همه ی 2 نظر
Ehsan
Ehsan

عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگيری می‌كنند و

عده‌ای با قرص و دارو از بارداری جلوگيری می‌كنند
و عده‌ای ديگر با قرص و دارو میخواهند باردار شوند

عده‌ای آرزو دارند خارج بروند
و آنها كه خارج هستند برای وطن دلشان لك زده و ترانه‌ها می‌سُرايند

آنها که موهای صاف دارندفر میکنند
و آنها كه موی فر دارند
موی‌شان را صاف می‌كنند


مجردها می‌خواهند ازدواج کنند
متأهل‌ها می‌خواهند مجرد باشند

شاغلان از شغلشان می‌نالند
بیکارها دنبال همان شغلند

فقرا حسرت ثروتمندان را می‌خورند
ثروتمندان دغدغه‌ی نداشتن صفا و خون‌گرمیِ فقرا دارند.

افراد مشهور از چشم مردم قایم می‌شوند
مردم عادی می‌خواهند مشهور شده و دیده شوند

سیاه‌پوستان دوست دارند سفیدپوست شوند
سفیدپوستان خود را برنزه می‌کنند.

هیچ‌کس نمی‌داند تنها فرمول خوشحالی این است:
"قدر داشته‌هایت را بدان
و ازهمانها لذت ببر"

قانونهای ذهنی می‌گویند
خوشبختی یعنی "رضایت"، شکرگزاری
مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر
مهم این است از همانی که داری راضی و شکرگزار باشى
آن‌وقت ”خوشبختی

مشاهده همه ی 4 نظر
Ehsan
Ehsan

سه چیز است که اجازه ترک آن به احدی داده نشده:

سه چیز است که اجازه ترک آن به احدی داده نشده:

یکی وفای به عهده
که اجازه نداری خلاف عهد کنی،
چه طرفت خوب باشد چه بد باید به عهدت وفا کنی

دوم ادای امانت
اگر کسی چیزی پیش تو به امانت گذاشته،
چه طرف خوب باشد و چه بد، باید امانت را بدهی.

سوم خوبی کردن به پدر و مادر
چه پدر و مادر خوب و چه پدر و مادر بد. باید به پدر و مادرت احسان کنی.

مشاهده همه ی 2 نظر
Ehsan
Ehsan

آنطور که هستی‌ باش. صداقت مؤثرترين تيری است که به

آنطور که هستی‌ باش....
صداقت مؤثرترين تيری است که به قلب هدف می‌‌نشيند...
هدفت را با نقشه‌های جوراجور آلوده مکن‌...
خودت باش....
افتاده باش... نه‌ ذليل...
شوخ باش... نه‌ مسخره...
آزاده باش ... نه‌ ياغي...
مطمئن باش... نه‌ ساده...
از خود... راضی باش... نه‌ از خود راضی...
صبور باش... نه‌ در کمين ...
آنوقت خواهی ديد که کليد را در دست خود خواهی داشت!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید