لحظه  بروز رسانی 
___Ehsan___
متعحبمتعحب
___Ehsan___

مشاهده همه ی 4 نظر
___Ehsan___
متعحبمتعحب
___Ehsan___

و اول مهر از رگ گردن به شما نزدیک تر

... و اول مهر از رگ گردن به شما نزدیک تر است . . . . <img src="><img src=">
و تو چه می دانی اول مهر چیست ؟؟؟

زمانی که 7 صبح ساعت ها به صدا در میایند و آنچه در آسمانها و زمین
است در همی می پیچد . . . . <img src="><img src=">
و گروه با وحشت به حرکت در می آیند . . ..
و گروه گروه به کلاسها رانده می شوند. . . .
و زیانکاران از ما می خواهند که آنان را به تابستان برگردانیم تا اندکی بخوابند.. . . . <img src=">
در آن زمان نگهبانان به آنان گویند که آیا به شما نگفتیم که تابستان فانیست و
عذابی دردناک در انتظار شماست ؟؟؟؟
همانا که بازگشت همه بسوی مدرسه است . . . . <img src="><img src="><img src=">

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید