لحظه  بروز رسانی 
مـُنــتــَـــظِـــر ظـُهـــــور
آروم و عادیآروم و عادی
مـُنــتــَـــظِـــر ظـُهـــــور

http://uupload.ir/files/tkzh_1029.gif من عاشـق آن #رهبــر نورانــی خـویشم

http://uupload.ir/files/tkzh_1029.gif من عاشـق آن #رهبــر نورانــی خـویشم

http://uupload.ir/files/tkzh_1029.gif
من عاشـق آن نورانــی خـویشم

آن وارستــه عـرفـانـی خــویشم

عمـری است غمیـنم ز پریشانـی آن یار

هـر چنـد که محزون ز پریشانی خویشم

در دام بـلایت شـده ام سخـت گرفتـار

امـواج بـلای دل طوفــانــی خـویشم

چون نقـش نگـارین تو بر دیـده در افتــد

گمگشتــه این دیـده بـارانــی خـویشم

زان لحظه که مجنون شدم از زلف سیاهت

در کوهم و در دشـت و بیـابـانی خـویشم

از شـوق وصال تو چه ویرانـه شد این دل

چندی است که شاد ازدل ویـرانی خویشم

یک لحظه پشیمان نشدم از غم آن دوست

عمری است که مشغول نگهبـانی خـویشم

دل کنـده ام از عـالـم دنیــایـی و لیکـن

دلـبستــه آن یـار خـراسـانــی خـویشم

تـوفیـق زیـارت بـه جمـالـش نـدهنــدم

این غــم به که گویم غم پنهانـی خـویشم

زان روز که در بنـد نگـاه اسیـرم

افسـرده دیـدارم و زنـدانــی خـویشم

سرباز و نگهبـانـم و هم حامـی جـان ازمن گـرچـه در ایـن دایـره شاعـر نیم امـا

تضمیـن گـر شعریش به نـادانـی خویشم

حمید رضا خراسانی

مشاهده همه ی 1 نظر
مـُنــتــَـــظِـــر ظـُهـــــور
آروم و عادیآروم و عادی
مـُنــتــَـــظِـــر ظـُهـــــور
کــــاش

کــــاش...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مـُنــتــَـــظِـــر ظـُهـــــور
آروم و عادیآروم و عادی
مـُنــتــَـــظِـــر ظـُهـــــور

شده ام اـــر که با گریه فرو بنشانـــم

شده ام اـــر که با گریه فرو بنشانـــم

شده ام اـــر که با گریه فرو بنشانـــم...

مشاهده همه ی 1 نظر
آروم و عادیآروم و عادی
@me011

با سلام و احترام؛ قراره در سراسر ایران این آیه

با سلام و احترام؛ قراره در سراسر ایران این آیه

با سلام و احترام؛
قراره در سراسر ایران این آیه برای نزول باران خوانده بشه. بعضيا از نشر قرآن خجالت ميکشن.
خدايا هرکى کپى کرد رو عاقبت بخیرکن.

مشاهده همه ی 7 نظر