لحظه  بروز رسانی 
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz
پست شماره 319425194 از Elnazz

.

مشاهده همه ی 20 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz

پای بابام ضربه خورده بود مامان بزرگم زردچوبه

پای بابام ضربه خورده بود

مامان بزرگم زردچوبه و تخم مرغ و کره حیوانی و ... گذاشته بود رو پاش


رفته بودن دکتر

دکتره گفته بود"سیب زمینی هم میذاشتین کوکو درست میکردین دیگه"😂

مشاهده همه ی 13 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz
پست شماره 318527788 از Elnazz

.

مشاهده همه ی 8 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz
جواب؟؟؟؟؟

جواب؟؟؟؟؟

مشاهده همه ی 23 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz
پست شماره 318516945 از Elnazz

.

مشاهده همه ی 4 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz

وضعیت الناز امروز محل کارش بعد کلی تعطیلات .😕😕😕😕😕😕

وضعیت الناز امروز محل کارش بعد کلی تعطیلات .😕😕😕😕😕😕

وضعیت الناز امروز محل کارش بعد کلی تعطیلات .😕😕😕😕😕😕

مشاهده همه ی 7 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz
?????

?????

مشاهده همه ی 10 نظر