لحظه  بروز رسانی 
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz

جوراب لایق یک مرد نیست.🌺 برایت کفشهایی ازجنس

جوراب لایق یک مرد نیست..🌺

برایت کفشهایی ازجنس طلا هدیه می دهم که لایق مهربانی هایت باشد تا بپوشی و مردانه قدم برداری چون
نان آور خانه تو هستی

تویی که تکیه گاهى ستون هر خانه ای
باوجود توست که پا بر جاست

تا تو نباشی پای هر زنی لنگ است

زندگی با وجود تو قشنگ است


پیشاپیش روز مرد مبارک🌺


☔️☔️☔️🕊

مشاهده همه ی 5 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz

گاهی اوقات باید تمامِ مشغله هایت را زمین بگذاری ، سراغِ

گاهی اوقات باید تمامِ مشغله هایت را زمین بگذاری ، سراغِ بهترین آدم های زندگی ات بروی و برایِ بودن و برایِ خوب بودنشان از آنها تشکر کنی .
بگویی چقدر دوستشان داری و چه خوب که هستند و انگیزه ی خوشبختیِ تو اند ، چه خوب که با نگاهی ، لبخندی یا کلامی ؛ دلت را به بودنت گرم می کنند .
بعضی ها ، شبیهِ معجزه می مانند . جوری نگاهت می کنند ؛ که عاشقِ خودت می شوی ، جوری صدایت می کنند ؛ که جان می گیری و جوری هوایت را دارند ؛ که خیالت از تمامِ راه هایِ رفته و نرفته ی زندگی ات تخت می شود .
با حضورشان ؛ نه از تاریکی می ترسی ، نه از سقوط ... و نه از گم شدن !
بعضی آدم ها ، با تمامِ جهان فرق دارند ، آمده اند تا لایقِ خالصانه ترین عشق و صادقانه ترین احساس باشند .
تا باشند ، انگیزه باشند و تو را خوشبخت ترین آدمِ رویِ زمینت کنند .
بعضی ها ، بزرگ ترین دلخوشیِ آدم اند ؛
همین که هستند خوب است ، همین که بمانند ، کافی ست !

مشاهده همه ی 1 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz
پست شماره 318449608 از Elnazz

.

مشاهده همه ی 2 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz

ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻝ ؛ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺭﺏ ؛ ﮐﻮﺩﺗﺎﯾﯽ ﮐﻦ.!،

ﻧﺸﺎﻥ ﺍﺯ ﻋﺪﻝ ؛ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﺭﺏ ؛ ﮐﻮﺩﺗﺎﯾﯽ ﮐﻦ..!،

ﺑﯿﺎ ﺑﺎ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺍﻧﺼﺎﻓﺖ ؛ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺎ ﺧﺪﺍﯾﯽ ﮐﻦ..!

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻗﺮﺁﻥ ﺭﺍ ﻋﻠَﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ..!
ﻭﻟﯽ ﺩﺳﺖِ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺯ ﺑﺎﺯﻭﻫﺎ ؛ ﻗﻠﻢ ﮐﺮﺩﻧﺪ..!

ﺑﺒﯿﻦ ﺷﯿﻄﺎﻥ ﺻﻔﺖ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻨﺪ..!
ﻧﻤﺎﺯ ﻭﺍﺟﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ..!

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ؛ ﻓﻘﻂ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ..!
ﺯ ﺗﻮ ﺩﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﻨﺪ ﻭ ﭼﻮﺑﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺭ ؛ ﻣﯽ ﺳﺎﺯﻧﺪ..!

ﺯ ﻗﺮﺁﻧﺖ ﺭﻭﺍﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻠﻖ ؛ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ..!
ﻭﻟﯽ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺯﺩﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﻖ ؛ ﻣﯽ ﺟﻮﯾﻨﺪ..!

ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺍﺳﻢ ﭘﺎﮐﺖ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺭﺍﺣﺖ ؛ ﺑﯽ ﺑﻬﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ..!
ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﻦ ﺗﻮ ﺑﺮ ﺧﻠﻖِ ﻣﺴﺘﻀﻌﻒ ﺟﻔﺎ ﮐﺮﺩﻧﺪ..!

ﺧﺪﺍﯾﺎ : ﺻﺒﺮ ﺭﺍ ﺑﺸﮑﻦ ؛ ﺑﯿﺎ ﭘﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻦ..!
ﺑﯿﺎ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﭘﺎﮐﺖ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ ﭘﺎﺳﺒﺎﻧﯽ ﮐﻦ..!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz

خداوند به زن ها قول داد که میتوانند مرد ایده آل

خداوند به زن ها قول داد که میتوانند مرد ایده آل رادر هر گوشه از زمین پیدا کنند

و زمین را گرد آفرید تا گوشه نداشته باشد!😄😂

مشاهده همه ی 3 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz

پروانه را دنبال نكن. باغچه ات را مرمت كن،

پروانه را دنبال نكن...
باغچه ات را مرمت كن،
پروانه خواهد آمد....!
مشاهده همه ی 2 نظر
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz

برای هفت سین زندگیتان🙂

برای هفت سین زندگیتان🙂
خواستگاری سمج
سوسول
سینه چاک
سریش
ساکت
سربه زیر
سرمایه دار
را آرزومندیم😘😊😊

انجمن حمایت از دختران

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Elnazz
آروم و عادیآروم و عادی
Elnazz

"آموخته ام. زندگی همیشه عالی و کامل نیست؛ اما

"آموخته ام.....
زندگی همیشه عالی و کامل نیست؛
اما همیشه همانی است که تو میسازی......
پس آن را به یادماندنی بساز،
و هرگز اجازه نده کسی خوشبختی تو را از تو بگیرد.

مشاهده همه ی 1 نظر