لحظه  بروز رسانی 
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

نفرین به وفاداریت ای دوست که بامن؛ پیمان سر پیمان

نفرین به وفاداریت ای دوست که بامن؛
پیمان سر پیمان شکنی بستی و رفتی...!

نظرات برای این پست غیر فعال است
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

دلم دریاست اما از تماشای تو می گیرد

دلم دریاست اما از تماشای تو می گیرد

دلم دریاست اما از تماشای تو می گیرد

نظرات برای این پست غیر فعال است
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

سفر نگو! که دل از خود سفر نخواهد کرد اگر

سفر نگو! که دل از خود سفر نخواهد کرد
اگر منم که دلم بی تو سر نخواهد کرد

من و تو پنجره‌های قطار در سفریم
سفر مرا به تو نزدیکتر نخواهد کرد!

بِبر به بی‌ هدفی دست بر کمان و ببین
کجاست آنکه دلش را سپر نخواهد کرد

خبرترین خبر روزگار بی‌خبری‌ست
خوشا که مرگ کسی را خبر نخواهد کرد

مرا به لفظ کهن عیب می‌کنند و رَواست
که سینه‌سوخته از مِی حذر نخواهد کرد

نظرات برای این پست غیر فعال است
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

شاید از من دل برید، اما فراموشم نکرد زندگی جز"شاید"

شاید از من دل برید، اما فراموشم نکرد
زندگی جز"شاید" و"اما" چه دارد با خودش..

نظرات برای این پست غیر فعال است
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

‌ قهوه می ریزم برایت نیستی آن سوی میز


قهوه می ریزم برایت
نیستی آن سوی میز
هی شکر می ریزم
و تلخ است جای خالی ات..

🌸

نظرات برای این پست غیر فعال است
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

من زاده ماه دی ام! برای من بودنت همیشگیست

من زاده ماه دی ام! برای من بودنت همیشگیست

من زاده ماه دی ام!
برای من بودنت همیشگیست.
فرقی نمی‌کند..!
چه در کنار من…
چه در خاطر من....{-102-}{-98-}{-111-}{-106-}{-124-}

مشاهده همه ی 10 نظر
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

➰ زدست عشق به جز خیر بر نمی آید


زدست عشق به جز خیر بر نمی آید
وگرنه پاسخ دشنام، مهربانی نیست

نظرات برای این پست غیر فعال است
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

➰ من از سرمایه عالم همین یک «قلب» را دارم


من از سرمایه عالم همین یک «قلب» را دارم
اگر چیزی دگر مانده است، آن را هم هدر گردان

نظرات برای این پست غیر فعال است
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

دمت گرم و سرت خوش باد سلامم را

دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی، در بگشای

منم من، میهمان هر شبت، لولی وش مغموم

منم من، سنگ تیپاخورده ی رنجور

منم، دشنام پست آفرینش، نغمه ی ناجور

نه از رومم، نه از زنگم، همان بیرنگ بیرنگم

بیا بگشای در، بگشای، دلتنگم

حریفا! میزبانا! میهمان سال و ماهت پشت در چون موج می لرزد

تگرگی نیست، مرگی نیست

صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان است

من امشب آمدستم وام بگذارم

حسابت را کنار جام بگذارم..❄

نظرات برای این پست غیر فعال است
FARNAZ
مهربونمهربون
FARNAZ

عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سُر

عاشق اینکه ببینمت در زمستان آرام راه می روی که سُر نخوری
که گونه هایت از سرما سرخ شده است
سر خود را تا حد ممکن در یقه ات فرو کرده ای
دست هایت در جیبت به هم مچاله شده
معصومانه به زمین خیره ای
چه قدر دوست داشتنی شده ای
حرفم را پس میگیرم
من عاشق زمستان نیستم
عاشق توام !❄

نظرات برای این پست غیر فعال است