لحظه  بروز رسانی 
سعید " همسفر عشق "
عاشقعاشق
سعید " همسفر عشق "

خیانت نکردم گله نکن.وقتی تو جا خالی دادی او


خیانت نکردم گله نکن..........وقتی تو جا خالی دادی

او بغلم کرد تا زمین نخورم...............

 

مشاهده همه ی 6 نظر
کیمیا
کیمیا
بعله

بعله

مشاهده همه ی 10 نظر
کیمیا
کیمیا
پست شماره 311100645 از کیمیا

{-32-}

مشاهده همه ی 1 نظر
fatima
fatima

او"مرد"است.خوابش ازتو کوتاهتر و خواب ابدیش ازتو طولانی.اسایش برایش مفهومش اسایش

او"مرد"است...
خوابش ازتو کوتاهتر و خواب ابدیش ازتو طولانی.....
اسایش برایش مفهومش اسایش توست
پس صبح تا شب در پی اسایشی است ک سهمش را ازعشق تو می جوید...اگر انرا دریابی!!!
دستهایش از تو زبرتر و پهن تر است....
تا به حال به دستهایش نگاه کرده ای؟؟هیچگاه بدون زخم و خراش دیده ای؟؟
صورتش ته ریشی دارد....
جای گریه کردن،موهایش سفید میشود...
او با همان دسهای زبرش تو را نوازش میکند...
وباهمان صورت ناصاف تو را می بوسد وتو ارام میشوی...

به او سخت نگیر.....!!
اورا خراب نکن.....!!
اورا "نامرد"نخوان.....!!
انقدر اورا با پول و ثروتش اندازه گیری نکن...!!
فقط به او نخ بده تا زمین و زمان را برایت بدوزد...
انتظار یک فنجان چای تلخ توقع زیادی نیست...!!
از هر مردونامردی هرچه شنیده و دیده در صندوقچه قلبش پنهان کرده و امده....
اگر کم حرف میزند نمیخواهد کام تو را تلخ کند...
فقط با او روراست باش تا دنیا را به پایت بریزد...
ان مردی ک صحبتش را میکنم،خیلی تنهاتر از زن است...!!
لاک ب ناخنهایش نمیزند که هروقت دلش یک جوری شد،
دستهایش را باز کند،ناخنهایش را نگاه کند و ته دلش از خودش خوشش بیاید...!!
مرد نمیتواند وقتی دلش گرفت،به دوستش زنگ بزند،
یک دل سیر گریه کند و سبک شود....!!

مرد دردهایش را اشک نمیکند،
فرو می ریزد در قلبی که به وسعت یک دریاست...
اری مرد همیشه تنهاست چرا که سنگ صبور همه هست و خود شانه ای ندارد
که سرش را روی ان بگذارد....!!
یک وقت هایی،
یک جاهایی،
باید گفت:
                               "میم"مثل"مرد"


مشاهده همه ی 13 نظر
♛♔⇐FaRn!A⇒♔♛بروبکسـ فیسـ
♛♔⇐FaRn!A⇒♔♛بروبکسـ فیسـ

¤هرچقدم ادعای محکم بودن کنه¤ ¤هرچقد سرش داد بزنیو هیچی نگه¤

¤هرچقدم ادعای محکم بودن کنه¤
 ¤هرچقد سرش داد بزنیو هیچی نگه¤

¤هرچقدم ادعای محکم بودن کنه¤
¤هرچقد سرش داد بزنیو هیچی نگه¤
¤هرچقد جواب بعضی حرفارو با سکوت بده¤
¤هرچقد از کارای بقیه ناراحت شه ابرازنکنه¤
¤هرچقد بگه من محکمم...من میتونم¤
¤هرچقد بخواد تنهایی همه کار کنه¤
¤هرچقد قهر کنه عصبی شه بره تو اتاق بدون هیچ دلیلی¤

♡امـــــــــــــا بازم دختـــــــــــــره♡

《اوج خالی کردن خودش نشستن یه گوشه و گریه کردنه》
《دختر زیـــــــــــــباترین مخلـــــــــــــوق خداااا 》
《دختر مادر دنیاست ♡ عزیز دل بابااشـــــــــه 》

دختـــــــــــــر با یه اشاره ناراحت...
با یه نگـــــــــــــاه بد بغض...
با یه اخــــــــــــم خورد میشه...
سعی نکن دله کوچیکشو بشکونی...
-همیـــــــــــــن

مشاهده همه ی 10 نظر