لحظه  بروز رسانی 
ئه‌سرین
شیطونشیطون
ئه‌سرین

ما بدین در، نه پی حشمت و جاه آمده ایم

ما بدین در، نه پی حشمت و جاه آمده ایم
از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم.

نظرات برای این پست غیر فعال است