لحظه  بروز رسانی 
₩****farzaneh*****₩
₩****farzaneh*****₩

🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃

🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃
❤❤❤❤

🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
₩****farzaneh*****₩
₩****farzaneh*****₩

♥️ عشق را فلسفه اى نيست به جز

♥️ عشق را فلسفه اى نيست به جز

♥️
عشق را
فلسفه اى نيست به جز آغوشت
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مشاهده همه ی 1 نظر
₩****farzaneh*****₩
₩****farzaneh*****₩

🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃

🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃

🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
₩****farzaneh*****₩
₩****farzaneh*****₩

「تــ∞ـو تنهـا رهگذر عابر قَلبمـی🌿💛✨

「تــ∞ـو تنهـا رهگذر عابر قَلبمـی🌿💛✨

「تــ∞ـو تنهـا رهگذر عابر قَلبمـی🌿💛

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
₩****farzaneh*****₩
₩****farzaneh*****₩

🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃

🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃

🍃🍃❤گروه ❤ عطر تو ❤️ 🍃 🍃

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
₩****farzaneh*****₩
₩****farzaneh*****₩

مرا ڪـہ میبـ💋ــوسی نفســم میگـیرد😉 بوسـ💋ــہ هایـت

مرا ڪـہ میبـ💋ــوسی نفســم میگـیرد😉 بوسـ💋ــہ هایـت

مرا ڪـہ میبـ💋ــوسی
نفســم میگـیرد😉
بوسـ💋ــہ هایـت
را ڪـش بده😋
من ایـن نفس تنگـے
را دوستـدارم....

مشاهده همه ی 2 نظر
₩****farzaneh*****₩
₩****farzaneh*****₩

و شايد ما را در پسِ اين دوری ديداريست

و شايد ما را در پسِ اين دوری ديداريست

و شايد ما را
در پسِ اين دوری
ديداريست...

مثل هیچـــــکس
مشاهده همه ی 1 نظر