الله

محمد�� علي�� فاطمه�� حسن�� حسين

Click here to enlarge

به نام خدا

سلام دوستان خوبم . به گروه خودتون خوش اومديد.

گروه FACE IRAN با گروه FACE ROOM ادغام شد . طرفدارای محترم برای گذاشتن پست لطفا به آدرس جدید مراجعه کنند.

http://facenama.com/FACEROOMIRANIAN
بروز رسانی 
sahar ( .مدیر تیم شیطون شیطونا)
لوسلوس
sahar ( .مدیر تیم شیطون شیطونا)

پيرمرد همسايه آلزايمر دارد . ديروز زيادي شلوغش

پيرمرد همسايه آلزايمر دارد ...

ديروز زيادي شلوغش کرده بودند

او فقط فراموش کرده بود

از خواب بيدار شود ...!

زنده یاد حسين پناهي

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahar ( .مدیر تیم شیطون شیطونا)
لوسلوس
sahar ( .مدیر تیم شیطون شیطونا)

❤ كـــاشـــ بـــودیـــ. خـوبـــ بـهـ چـشـمـهـایـتـــ نـگـاهـ مـیـکـردم.از نـزدیـکـــ!

❤ كـــاشـــ بـــودیـــ...
خـوبـــ بـهـ چـشـمـهـایـتـــ نـگـاهـ مـیـکـردم...از نـزدیـکـــ!
دسـتـانـتـــ را مــیـگـرفـتـمـــ!
آنـقـدر نـزدیـکـمـــ بـودیـــ کـهـ گـرمایـــ نـفـســـ هـایـتـــ را حـــســـ مـیـکـردمـــ!
خــوبـــ عـطـرتـــ را بـــو مـیـکـشـیـدمـــ!
مـوقـعـ بـوسـیـدنـــ از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ...
از تـهـ دلـــ مـیـبـوسـیـدمـتـــ...
از تـهـ دلـــ لـمـسـتـــ مـیـکـردمـــ!
از تـهـ دلـــ نـگـاهـتـــ مـیـکـردمـــ...
از تـهـ دلـــ صـدایـتـــ مـیـکـردمـــ!
از تـمـامـــ لـحـظاتـــ بـا هـمـ بـودنـــ نـهـایـتـــ اسـتـفـادهـ را مـیـکـردمـــ!
كـــاشـــ بـــودیـــ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید