لحظه  بروز رسانی 
افسانه بهار
آروم و عادیآروم و عادی
افسانه بهار

صبورانه در انتظار زمان بمان! هرچیز در زمان خودش روی می

صبورانه در انتظار زمان بمان!

هرچیز در زمان خودش روی می دهد.

باغبان اگر باغش را غرق آب هم کند، درختان خارج از فصل خود میوه نمی دهند.

مشاهده همه ی 1 نظر
افسانه بهار
آروم و عادیآروم و عادی
افسانه بهار

  خدایا چگونه می توانی بی قراریم را

 

خدایا چگونه می توانی بی قراریم را ببینی؟

من که سرتا پا نیازم به تو و مهر تو

یعنی رحمت تو از مهر مادران کمتر است؟

تو که سایه رحمتت هیچوقت کوتاه نبوده!

به من بگو،

گناهی کردم که در مرام تو توان بخشیدنش نباشد؟

شرمم باد از این کوه گناه

که هر کارش می کنم قله اش آفتابیست!

چگونه فریادت کنم تا این سکوت سنگین را بشکنی

و با لبخندت آرامم کنی؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
افسانه بهار
آروم و عادیآروم و عادی
افسانه بهار

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺟﺎﯼ ﺯﺧﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﺍﺯ ﺍﻋﻼﺀﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﮏ

ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺟﺎﯼ ﺯﺧﻤﺖ ﺭﺍ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،
ﺍﺯ ﺍﻋﻼﺀﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﮏ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﺮﻫﻢ می سازند
ﻫﻤﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ . . . ! ! !

مشاهده همه ی 2 نظر