لحظه  بروز رسانی 
FATIMA
مهربونمهربون
FATIMA
یه روز خوب

{-41-}

مشاهده همه ی 14 نظر
FATIMA
مهربونمهربون
FATIMA

روزگاری خواهد رسید همچنان كه در آغوش دیگری خفته ای


روزگاری خواهد رسید
همچنان كه در آغوش دیگری خفته ای ,
به یاد من ,
ستاره ها را خواهی شمرد تا آرام شوی...
دلت هوایم را خواهد كرد
به یاد خواهی آورد با هم بودن هایمان را...
خنده هایمان را...اشكهایم را...حرف هایم را...
در آن لحظه در دلت میگویی :
دلتنگت شده ام....

مشاهده همه ی 3 نظر
FATIMA
مهربونمهربون
FATIMA

با ﮐــــــــــــﺴــــــﯽ ﺑــــــﺎﺷــــــــﻴـــــﺪ ﮐـــــــﻪ ﺩﻟــــــــﻴﻠـــــــﺶ ﺑـــــــ

3366d1feba58ddfa61990e85fb56fa01-425

با ﮐــــــــــــﺴــــــﯽ ﺑــــــﺎﺷــــــــﻴـــــﺪ

ﮐـــــــﻪ ﺩﻟــــــــﻴﻠـــــــﺶ ﺑـــــــــﺮﺍﯼ ﺩﻳـــــــــﺪﻥ ﺷـــــــﻤـــــــﺎ

❥ دﻟـــــــــــــﺘــــﻨـــﮕـــﯽ ❥ ﺑـــــــﺎﺷــــــﺪ

ﻧـــــــــﻪ ﺳـــــــر ﺭﻓــــــــﺘــــــــنِ ﺣــــــﻮﺻــــﻠـــﻪ ﺍش ...
 
 
 

مشاهده همه ی 1 نظر
FATIMA
مهربونمهربون
FATIMA

  سـیــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـمـهـایــت ، دسـت خـــط ِ

 

nh56kzox7qydou5lww80.jpg

 

سـیــاه مـشق ِ پــشت ِ چــشـمـهـایــت ،
دسـت خـــط ِ کــیـست !
که بــوســیـدنــش ،
سـجــده ی واجــب دارد !

 

@Carefreeboy

 

 

مشاهده همه ی 2 نظر
FATIMA
مهربونمهربون
FATIMA

  دنیا عجیب است   آدمها

 

دنیا عجیب است
 


آدمها رنگارنگ ، دود سیگارها یکرنگ
 
 
 
7z0t8g433a8b2qb1ndly.jpg
 
 

مشاهده همه ی 4 نظر