کیوان جوادی
کیوان جوادی

مصاحبه با سایت گیمفا یک ماه پس از قهرمانی

 لینک

مصاحبه با سایت گیمفا یک ماه پس از قهرمانی

مشاهده همه ی 14 نظر
کیوان جوادی
کیوان جوادی

قهرمان ما - یک بازی ایرانی خیلی جالبه که میان گیم

 لینک
قهرمان ما - یک بازی ایرانی خیلی جالبه که میان گیم

-قهرمان ما - یک بازی ایرانی خیلی جالبه که میان گیم های Point and Click به استاندارد های جهانی بسیار نزدیکه من این بازی رو خیلی دوست دارم و فکر میکنم بتونه چراغ سبز رو از استیم بگیره.

مشاهده همه ی 7 نظر
کیوان جوادی
کیوان جوادی

مصاحبه من در برنامه دیده شو شبکه 2

 لینک
مصاحبه من در برنامه دیده شو شبکه 2

مصاحبه من در برنامه دیده شو شبکه 2

مشاهده همه ی 8 نظر
کیوان جوادی
کیوان جوادی

یکی از بهترین روز های زندگیم 

یکی از بهترین روز های زندگیم 

یکی از بهترین روز های زندگیم 

مشاهده همه ی 13 نظر
کیوان جوادی
کیوان جوادی

Fg never leaves the fight

Fg never leaves the fight

Fg never leaves the fight

مشاهده همه ی 6 نظر