لحظه  بروز رسانی 
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕
خوشتیپخوشتیپ
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕

اگه زیر 3 ثانیه عدد 5 رو پیدا کردی بازنشر

اگه زیر 3 ثانیه عدد 5 رو پیدا کردی بازنشر بزن.
اگه دیر تر پیدا کردی لایک کن.
اگه کلا پیدا نکردی کامنت بذار

مشاهده همه ی 30 نظر
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕
خوشتیپخوشتیپ
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕

دلمان خوش است که مینویسیم و دیگــران می خـواننــد و


دلمان خوش است که مینویسیم
و دیگــران می خـواننــد
و عــده ای می گـوینــد
آه چـه زیبــا و بعضــی اشـک می ریــزند

و بعضــی مـی خنــدنـد
دلمــان خـوش اســت
به لــذت هــای کــوتـاه
به دروغ هــایی که از راســت
بـودن قشنــگ تـرند
به اینکــه کســی برایمــان دل بســوزاند
یـا کســی عاشقمــان شــود
با شــاخه گلی دل می بنــدیـم
دلمــان خـوش می شــود
به بـرآوردن خـواهشــی و چشــیدن لـذتـی
و وقــتی چیـــزی مـطابـق مــیل مــا نبــود
چقـــدر راحـت لگـــد می زنیـــم
و چــه ســــاده می شـکــنیم
همــــه چیـــز را ...

مشاهده همه ی 2 نظر
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕
خوشتیپخوشتیپ
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕

واقعا اینا اسطوره اند یا بت منو جومونگ؟

واقعا اینا اسطوره اند یا بت منو جومونگ؟خرید تی شرت شهید مصطفی احمدی روشن

مشاهده همه ی 23 نظر
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕
خوشتیپخوشتیپ
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕

مشاهده همه ی 40 نظر
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕
خوشتیپخوشتیپ
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕

متنفـــرم از شبـــایی که خودمـــم نمیدونــــم دردم چیــــــه

متنفـــرم از شبـــایی که خودمـــم نمیدونــــم
 
دردم چیــــــه...

 

 

مشاهده همه ی 5 نظر
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕
خوشتیپخوشتیپ
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕

لطفاًتوجه کنید ابتکار تولید تی شرت از تصاویر شهدای جنگ اقدام

لطفاًتوجه کنید
ابتکار تولید تی شرت از تصاویر شهدای جنگ

اقدام خودجوش چند جوان کرجی جهت معرفی قهرمانان مورد نظرشان به جامعه با تولید تی شرت های "قهرمان من" (My Hero) در کارگاهی خانگی توجهمان را جلب کرد

#00f" target="_blank">تصویر سردار شهید علیرضا عاصمی

#00f" target="_blank">تصویر سرداران شهید چمران ، همت ، باکری و آوینی

#00f" target="_blank">تصویرشهید سید مرتضی آوینی


اگر برات جالب بود باز نشر کن تا دیگر جوانان هم ابتکار این چند جوان را ببینند ا

مشاهده همه ی 3 نظر
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕
خوشتیپخوشتیپ
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕

خیلی سخته. چقدر سخته تو چشای کسی که تمام

خیلی سخته...

چقدر سخته تو چشای کسی که تمام عشقت رو ازت ...
 
دزدیده و به جاش یک زخم همیشگی ، رو قلبت هدیه

داده زل بزنی به جای اینکه لبریز کینه و نفرت شی
حس کنی که هنوز هم دوسش داری...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕
خوشتیپخوشتیپ
◕‿◕ عســLــAــSــAـــل ◕‿◕

اگرروزی داستانم را نقل کردی بگو:بی کس بود اما کسی

اگرروزی داستانم را نقل کردی بگو:بی کس بود اما کسی روبی کس نکرد،

تنها بوداما کسی رو تنها نذاشت،

دلشکسته بود امادل کسی و نشکست،

کوه غم بود ولی کسی رو غمگین نکرد

و شاید بدبود ولی برای کسی بد نخواستمشاهده همه ی 2 نظر
❁◕ ‿ ◕❁
❁◕ ‿ ◕❁

یه جایی هست که باید دستشو بکشی. نگهش داری. صورتشو میون

یه جایی هست که باید دستشو بکشی...
نگهش داری....
صورتشو میون دستات محکم بگیری.....
تو چشاش زل بزنی و بگی:
ببین!!!!!
... من دوستت دارم
نرو !!!

مشاهده همه ی 2 نظر