لحظه  بروز رسانی 
faezeh
لوسلوس
faezeh

خدایا من همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت میشوم

خدایامن همانی هستم که وقت و بی وقت مزاحمت میشوم همانی که وقتی دلش میگیرد و بغضش میترکد می آید سراغت من همانی ام که همیشه دعاهای عجیب و غریب میکند 

و چشم هایش را می بندد و می گوید من این حرف ها سرم نمیشود باید دعایم را مستجاب کنی همانی که گاهی لج میکند و گاهی خودش را برایت لوس میکند

همانی که بعضی وقت ها پشت سر مردم حرف میزند گاهی بدجنس میشود البته گاهی هم خودخواه حالا یادت آمد من که هستم؟؟؟


خدایاا


میخواهم آنگونه زنده ام نگاه داری که نشکند دلی از زنده بودنم و آنگونه مرا بمیرانی که کسی به وجد نیاید از نبودنم....آمین 

مشاهده همه ی 4 نظر
faezeh
لوسلوس
faezeh

جرأت داری از رو این پل رد شو!!!

جرأت داری از رو این پل رد شو!!!taktemp_14223897652.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر
faezeh
لوسلوس
faezeh

{-138-}{-138-}{-138-}image007.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر