لحظه  بروز رسانی 
faezeh
لوسلوس
faezeh

یادت باشد                   

یادت باشد 

                     هیچ کجا 

                                        آنقدر شلوغ نیست

                                                                      که نتوان لحظه ای 


                                                                                                     با خدا خلوت کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
faezeh
لوسلوس
faezeh

باید دانست جاده های زندگی را خدا هموار می کند -کار ما

باید دانست جاده های زندگی را خدا هموار می کند


-کار ما فقط برداشتن سنگ ریزه هاست ... "


پس اینقدر ناسپاسی چرا؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ناراحتناراحت
@Tired0Lover

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام من تازه اومدم خوش اومدم

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام
من تازه اومدم{-7-}
خوش اومدم{-142-}

مشاهده همه ی 6 نظر
rahimhassanzadeh
شیطونشیطون
rahimhassanzadeh

عشق به خدا؛ تنها جواب به معمای     زندگیست.

NatureGif01.gifعشق به خدا؛ تنها جواب به معمای
  
 زندگیست...


وقتی بعلاوه ی خدا باشی ...


منهای هر چیزی می تونی زندگی کنی ...

مشاهده همه ی 39 نظر