بروز رسانی 
شهاب منتظر
مهربونمهربون
شهاب منتظر

اللّهمّ عجّل لولیّک الفرج دوباره جمعه و چشم انتظاری

اللّهمّ عجّل لولیّک الفرج

دوباره جمعه و چشم انتظاری

زده آتش به قلب خسته ی ما

کجایی یا ابن الزهرا تا بیایی

غروب انتظارت را ببینماللّهمّ عجّل لولیّنا الفرج

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
شهاب منتظر
مهربونمهربون
شهاب منتظر

وزیـــده دوبـــاره نـســیم رجب مرا خوانده

وزیـــده دوبـــاره نـســیم رجب
مرا خوانده حق در حریم رجب

دلــــــم را هـــــوائی خوبان نـمود
خــــدای رئــــوف و رحــیم رجب

خدایا کمک کـــــن که با لـطف تو
شـوم بهره مند از نـعیم رجب

نــگاهی بـفرما برایـــــن روسیاه
به حــــق نـــگار کــــــریم رجب

مجتبی روشن روان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید