لحظه  بروز رسانی 
فائزه
آروم و عادیآروم و عادی
فائزه

غمگینی و غمیگنم  ، تنهایی و تنهام اونجایی ازم دوری ،

غمگینی و غمیگنم  ، تنهایی و تنهام
اونجایی ازم دوری ، دلگیرم و اینجام

دلبستم و وابسته ی دلبستگیاتم
تو خسته ای و خسته از این  خستگیاتم

عاشق ک بشی درد دلت درد کمی نیست
دردی مث این درد که تو عاشقمی نیست ...

مشاهده همه ی 2 نظر
فائزه
آروم و عادیآروم و عادی
فائزه

غمگینی و غمیگنم  ، تنهایی و تنهام اونجایی ازم دوری ،

غمگینی و غمیگنم  ، تنهایی و تنهام
اونجایی ازم دوری ، دلگیرم و اینجام

دلبستم و وابسته ی دلبستگیاتم
تو خسته ای و خسته از این  خستگیاتم
عاشق ک بشی درد دلت درد کمی نیست
دردی مث این درد که تو عاشقمی نیست ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
فائزه
آروم و عادیآروم و عادی
فائزه

از سنتون 2 تا کم کنید . . . .

از سنتون 2 تا کم کنید .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..

..
 حالا 2 تا اضافه کنید
میشه سنتون !!
یه بار امتحان کنید !! منم اولش باورم نمیشد :-o

مشاهده همه ی 2 نظر
[̶̲̅͠н̲̅][̶̲̅͠є̲̅][̶̲̅͠ѕ̲̅][̶̲̅͠α̲̅][̶̲̅͠м̲̅]
گرفتارگرفتار
[̶̲̅͠н̲̅][̶̲̅͠є̲̅][̶̲̅͠ѕ̲̅][̶̲̅͠α̲̅][̶̲̅͠м̲̅]

شرمنده نظرسنجی نیس ولی خیلی دوسش دارم این پستو

شرمنده نظرسنجی نیس ولی خیلی دوسش دارم این پستو

7e3e7d2aba02c0d1b6978fd68cb71d28-425

مشاهده همه ی 24 نظر