لحظه  بروز رسانی 
F a r h a d
F a r h a d

پادشاهی در یک شب زمستانی در کـاخ به یـکی از نگهبانان

پادشاهی در یک شب زمستانی در کـاخ به یـکی از نگهبانان خود برخورد .. گفت: سردت نیست ..؟گفت: عادت دارم ، شاه گفت: میگم برات لباس گـرم بیارن، شاه فراموش کرد، صبح جنازه نگهبان را پیدا کردند، که روی دیوار قصر نوشته بود، من به سرما عادت داشتم .. وعده لباس گرمت ، مرا از پای در آورد ..

مشاهده همه ی 9 نظر
F a r h a d
F a r h a d

گمــشده ایـن نـسل اعتـماد است . نـه اعتـقاد .!! امـا افسـوس

گمــشده ایـن نـسل اعتـماد است .. نـه اعتـقاد .!! امـا افسـوس کـه نه بر اعـتماد اعتـقادیـست و نـه بر اعتقـادها اعتـماد ..!!

مشاهده همه ی 14 نظر
F a r h a d
F a r h a d

برای صعود به قله های بلند باید روحیه عقاب داشت

برای صعود به قله های بلند باید روحیه عقاب داشت .. والا روحیه مرغابی داشتن یعنی زندگی در مرداب ..!!

مشاهده همه ی 42 نظر
F a r h a d
F a r h a d

حال دلقک چقدر دردناک بود . وقتی برای تهیه ی پول

حال دلقک چقدر دردناک بود .. وقتی برای تهیه ی پول دفن بهترین رفیقش باید شادترین برنامه را اجرا میکرد ...

مشاهده همه ی 23 نظر
F a r h a d
F a r h a d

گرگ همیشه گرگ می زاید و گوسفند همیشه گوسفند . تنها

گرگ همیشه گرگ می زاید و گوسفند همیشه گوسفند .. تنها انسان است که گاهی گرگ می زاید و گاهی گوسفند ..!!

مشاهده همه ی 39 نظر
F a r h a d
F a r h a d

گرگی که استخوانی در گلویش گیر کرده بود به دنبال کسی

گرگی که استخوانی در گلویش گیر کرده بود به دنبال کسی میگشت که آنرا در آورد .. در این هنگام به لک لکی رسید و از او خواست تا در برابر مزد او را از این عذاب نجات دهد لک لک سرش را در دهان گرگ کرد استخوان را درآورد و طلب پاداش کرد .. گرگ به او گفت:همینکه سرت را سالم از دهان من بیرون آوردی برایت کافی نیست ..!! و اینگونه است ،، دنیا پر از تباهی ،، نه به خاطر وجود آدمهای بد ،، بلکه به خاطر سکوت آدمهای خوب ...

مشاهده همه ی 23 نظر
F a r h a d
F a r h a d

لعنت به زمونه ای که مرد بودن درد داره و نامرد

لعنت به زمونه ای که مرد بودن درد داره و نامرد بودن کیف ..! لعنت به زمونه ای که خوبی کردن تاوان داره و بدی کردن احترام ..! لعنت به زمونه ای که پاک بودن تنهایی میاره و خیانت کردن کلاس..! خـــدایا بگو چه باید کرد با این همه سردرگمی..!؟ به فردا بگو نیاید ،، من هنوز دیروزم را زندگی نکرده ام ..

مشاهده همه ی 19 نظر
F a r h a d
F a r h a d

گاهی وقت ها شیرها روزهای زیادی را گرسنه می

گاهی وقت ها شیرها روزهای زیادی را گرسنه می مانند،چون: نه مثل کفتار ، لاش خورند ! نه مثل روباه ، دزدند ! آنها شیرند ! لاغر میشوند ، اما اصالتشان را از دست نمی دهند ...

مشاهده همه ی 16 نظر
F a r h a d
F a r h a d

درود به شرف کاج که تو اوج یخبندون زمستون ذات سبزش

درود به شرف کاج که تو اوج یخبندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده .. و گرنه تو تابستون،، هر علف هرزی ادعای سبزی داره ....

مشاهده همه ی 28 نظر
F a r h a d
F a r h a d

به ما دروغ میگفتند وقتی بزرگ شدید دردهایتان را فراموش میکنید

به ما دروغ میگفتند وقتی بزرگ شدید دردهایتان را فراموش میکنید .. حقیقت اینست :

زندگی آنقدر درد دارد که از درد نو درد کهنه را فراموش میکنیم ......

مشاهده همه ی 33 نظر